Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Nya vårdförlopp godkända på nationell nivå oktober 2022

Nya vårdförlopp godkända på nationell nivå oktober 2022

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för epilepsi och långvarig smärta är nu godkända för införande.

Styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS) har fattat beslut om att godkänna personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för:

Rune Johansson, överläkare på Läkarenheten Neurologi- och rehabiliteringskliniken och sakkunnig i lokala programområdet för neurologiska sjukdomar, har varit med i arbetsgruppen som tagit fram vårdförlopp epilepsi.

Hantering av godkända nationella kunskapsstöd inkl. vårdförlopp

Efter remissomgång och behandlade remissvar godkänns kunskapsstöden på nationell nivå. Region Värmlands kunskapsstyrningsorganisation tar emot de godkända kunskapsstöden och genomför en kartläggning av nuläge och önskat läge, och förbereder därigenom för implementeringen.

Våra lokala programområden (LPO), sakkunnig och utvecklingsledare, leder arbetet med införandet av kunskapsstödet tillsammans med en utsedd lokal arbetsgrupp (LAG). Tillsammans med LAG ansvarar LPO för att arbetet förankras hos berörda verksamhetschefer.

Verksamhetschef bär ansvaret för att kunskapsstöd införs. Det primära stödet utgörs av respektive LPO tillsammans med LAG.

Vid behov av vägledning eller stöd med ärendeberedning av förslag till beslut i till exempel prioriterings- och resursfrågor kan LPO vända sig till kunskapsstyrningsrådet. Kunskapsstyrningsrådet både vägleder vid behov och är stödjande i beredning av kunskapsstyrningsärenden som hanteras och beslutas av hälso- och sjukvårdsledningen.

Införandet av de nationellt godkända kunskapsstöden inklusive vårdförlopp är en förutsättning för att vi ska nå målet en god och jämlik hälso- och sjukvård i hela Sverige.

Berört programområde

Lokalt programområde neurologiska sjukdomar
Sakkunnig: Rune Johansson
Utvecklingsledare: Camilla Staaf

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats