Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Preliminär förteckning över remisser 15 november 2022

Preliminär förteckning över remisser 15 november 2022

Preliminär sammanställning över de vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer som kommer gå ut på remiss den 15 november.

Följande vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer kommer gå ut på remiss den 15 november. Observera att listan är preliminär och kan komma att ändras. En nyhet kommer också publiceras när remisserna släpps, syftet med den här informationen är att skapa så god framförhållning som möjligt för både verksamhetschefer, sakkunniga och utvecklingsledare.

Kommande remisser 15 november (preliminärt)

Cancersjukdomar

 • Hjärntumörer, vårdprogram (reviderat)
 • Lungcancer, vårdprogram (reviderat)
 • Trofoblast, vårdprogram (reviderat)

Barn och ungdomars hälsa

 • Långvarig smärta hos barn, vårdprogram
 • Obesitas hos barn och unga, vårdprogram

Endokrina sjukdomar

 • Hyperparatyroidism, vårdprogram

Lung- och allergisjukdomar

 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), vårdförlopp

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

 • Traumatisk hjärnskada, vårdförlopp
 • Lätt traumatisk hjärnskada barn, vårdriktlinje
 • Lätt traumatisk hjärnskada vuxen, vårdriktlinje
 • Medelsvår svår traumatisk hjärnskada vuxen, vårdriktlinje

Rörelseorganens sjukdomar

 • Ländryggsbesvär, vårdförlopp

Ögonsjukdomar

 • Korneala ektasier, vårdriktlinje

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats