Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling

Under november 2022 uppdaterades vårdprogram levnadsvanor med kortversioner för de olika levnadsvanorna. I Värmland pågår gap-analys och förberedelser för införande.

Vårdprogram levnadsvanor tar upp alkohol- och tobaksbruk, matvanor och fysisk aktivitet och bygger på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Vårdprogrammet har nu kompletterats med en kortversion för respektive levnadsvana. Kortversionerna är ett enkelt och kortfattat material som kan används direkt ute i verksamheterna.

Läget i Region Värmland

Vårdprogram levnadsvanor går igenom processen för Ordnat mottagande av nationella kunskapsstöd. Nuläget är kartlagt och sista steget i gap-analysen pågår samtidigt som planeringen för lokalt införande påbörjats.

Vårdprogrammet är omfattande och gap-analysen genomförs därför i tre steg. Vi är nu i sista steget där varje levnadsvana analyseras för sig och eventuella gap mellan hur vi arbetar med respektive levnadsvana idag i förhållande till vårdprogrammet identifieras.

GAP-analys i tre steg

GAP-analysen genomförs i tre steg.

Nästa steg är att ta fram införandeplanen. All hälso- och sjukvårdspersonal är i målgruppen för vårdprogram levnadsvanor och både regionen och kommunerna berörs av implementeringsarbetet. Bland annat så kommer Nya perspektiv-grupperna att involveras för att göra steg 3 i gapanalysen samt arbeta med införandet av vårdprogrammet.

Kommande vårdförlopp

I februari planeras också ett vårdförlopp för ohälsosamma levnadsvanor att komma ut på remiss. Målgruppen för detta vårdförlopp är andra vårdförlopp som publiceras inom kunskapsstyrningen. Syftet är att på ett systematiskt sätt införliva levnadsvanor i de vårdförlopp där det är relevant.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats