Till startsidan

Tonläget var genomgående konstruktivt och prövande, men den som tar del av seminariet i sin helhet (se nedan) kan knappas undgå att häpna över hur många och djupgående förändringar som skett utan en gedigen föregående analys, inte minst av de etiskt relevanta konsekvenserna av förändringen. Mycket stora resurser har gått åt till dessa organisatoriska projekt. Ingående analys, innefattande etisk kompetens, liksom inledande försök i liten skala (pilotprojekt), skulle kunna minska riskerna för resursslöseri och demoralisering av vårdens anställda.

Hela seminariet finns tillgängligt via denna länk: http://www.smer.se/webbfilmer/smers-etikdag-2019-styrningen-av-halso-och-sjukvarden-var-kommer-etiken-in/

Etikkommittén genom Rolf Ahlzén