Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Etikkommitténs arbete under pågående pandemi

Etikkommitténs arbete under pågående pandemi

Covid-19-pandemin dominerar nu allt. Etikkommitténs två utbildningsdagar i mars och i maj har ställts in. En lång rad möten och andra utbildningar har likaså fått skjutas upp. Under pandemin har dessutom etikfrågor blivit brännande.

En av flera insatser från etikkommitténs sida har varit de riktlinjer för prioriteringar under pandemin, som kommitténs Peter Stenbom och Rolf Ahlzén har tagit fram tillsammans med chefs- och IVA-läkare. I grunden gäller fortsatt de tre etiska principerna för prioritering i hälso- och sjukvård, men i ett möjligt värsta scenario kan resursbristen bli så uttalad att prioriteringarna skärps på ett för de flesta nytt sätt. Prioritering utifrån prognos och i ytterst svåra lägen också efter skattad biologisk ålder kan bli aktuellt. Region Värmlands riktlinjer ansluter till de riktlinjer som Socialstyrelsen tagit fram.

Den nämnda ”prioriteringsgruppen” har på Regional Sjukvårdslednings uppdrag tagit fram ett material som är avsett att utgöra stöd vid de svåra beslut kan behöva tas på sjukhus och i öppenvård. Materialet består av dels en ”vägledning” där det bakomliggande etiska bedömningarna klargörs, dels två ”styrkort” avsedda att ge direkt hjälp i kliniska beslut. Dokumenten finns tillgängliga på Region Värmlands intranät.

Gruppen arbetar nu vidare med att skapa kunskap om och diskussion kring de riktlinjer för prioritering av ”rutinsjukvård” under covidpandemin som nu kommit från Socialstyrelsen. Det är, menar vi, av stor vikt att ”vanlig” sjukvård inte eftersätts när vården nu ställts om i pandemiberedskap. Likaså kommer gruppen att påbörja arbetet med prioriteringar för den tid som kommer efter pandemin – då den uppkomna ”vårdskulden” stegvis ska betalas igen.

Etikkommittén genom Rolf Ahlzén

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen