Till startsidan

Årets kampanj uppmärksammar friluftslivets år genom det nationella projektet Luften är fri som samordnas av länsstyrelsen. Den sista veckan sätter vi fokus på den årliga nationella kampanjen Balansera mera.

Kampanjen samordnas av Region Värmland. Många andra aktörer är med i planeringen. Kommuner och föreningar väljer att engagera sig, marknadsföra kampanjen och skapa aktiviteter. Aktiviteterna kan se ut på olika sätt och anpassas efter exempelvis målgrupp. Små förändringar i vardagen kan ge stor positiv effekt på livskvalitet och hälsa.

Mer information om kampanjen Luften är fri och Balansera mera