Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Friluftsliv kan påverka folkhälsan

Friluftsliv kan påverka folkhälsan

Forskning visar att vi mår bra av att röra på oss och att det är bra med vardagsmotion. Under covid-19-pandemin har mycket i människors vardag förändrats och vi kan behöva hålla igång vardagsmotionen mer än någonsin.

Marika Andersson, folkhälsostrateg

Marika Andersson berättar om hur folkhälsan kan påverkas av covid-19-pandemin och hur friluftsliv kan påverka folkhälsan.

– Att bli långvarigt stillasittande är en stor riskfaktor för ohälsa, även för personer som i övrigt är fysiskt aktiva. Under pandemin finns en risk att personer blir mer stillasittande än tidigare eftersom möjligheten att delta i vissa aktiviteter är begränsade, säger folkhälsostrateg Marika Andersson.

Vissa grupper har påverkats mer negativt än andra

Folkhälsomyndigheten har följt utvecklingen och analyserat konsekvenserna av pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv. I rapporten "Hur har folkhälsan påverkats av covid-19-pandemin" sägs bland annat att vissa grupper påverkats mer än andra av pandemin och smittskyddsåtgärderna. Distansundervisning har inneburit omställningar som upplevts problematiskt för vissa elever medan andra klarat det bra. Ökad arbetslöshet har främst påverkat grupper som redan hade en svag ställning på arbetsmarknaden. Grupper som redan hade förhöjd risk för ohälsa verkar ha fått det svårare under pandemin.

Enligt Folkhälsomyndigheten var människor mindre fysiskt aktiva under 2020 och åt mindre mängd grönsaker men mer snacks och sötsaker. Andelen med gott allmänt hälsotillstånd har sjunkit under pandemin och vissa lätta psykiska besvär har ökat.

– Det är viktigt att följa den här utvecklingen. Om vi tittar på fysisk aktivitet finns det risk att den negativa trenden vad gäller fetma kan förstärkas om inte den fysiska aktiviteten snart ökar igen. För lite fysisk aktivitet kan också bidra till många sjukdomar och sämre psykiskt mående.

Satsning på friluftsliv i Värmland

En satsning för ökad fysisk aktivitet är kampanjen Luften är fri och Balansera mera som genomförs i Värmland 13 september till 10 oktober.

– Det handlar om att uppmärksamma friluftslivet. Vi mår bra av att vistas ute i naturen och där är det lättare att umgås med andra i pandemitider. Det kan också vara ett bra sätt att öka sitt sociala umgänge. Att idka friluftsliv behöver inte vara svårt – det finns mycket vi kan göra utomhus såsom fiska, grilla, vandra, leka med barnen i skogen, gå tipspromenad med mera.

Kampanjen och den ökade fysiska aktiveten ska bland annat bidra till att förebygga fallrisker och psykisk ohälsa.

– Idén till årets kampanj för fysisk aktivet fick vi från det nationella projektet Friluftslivets år 2021 Luften är fri. Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. För samordning på regional nivå ansvarar länsstyrelserna. Många runt om i hela Sverige arbetar just nu för ökad fysisk aktivitet. Hur kan du bidra?

Om du inte redan är med i Värmlands länsgemensamma fallpreventionsgrupp men vill bidra i arbetet för ökad fysisk aktivitet och minskad risk för fallskador och psykisk ohälsa kan du kontakta Jannette eller Annika. Kontaktuppgifter finns längre ner på sidan.

Mer information

Här finns mer information om folkhälsan under pandemin, Friluftslivets år och höstens kampanj Luften är fri och Balansera mera:

Folkhälsan i Sverige under covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Värmlands kampanj Luften är fri och Balansera mera (regionvarmland.se)

Friluftslivets år (naturvårdsverket.se)

Mål för friluftslivet (lansstyrelsen.se)

Nationella projektet Luften är fri (luftenarfri.nu)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats