Region Värmland logga

Nytt avtal antidecubitusmadrasser 1 februari 2021

Nu kompletteras madrassavtalet med de sista madrasserna efter att överprövningen är avklarad.

Kategori 2

Ersättningsmadrass skum Dacapo Comfort Plus ersätts med Stratum Sense från leverantören Comco, som även har fibermadrassen sen tidigare. I samma kategori finns även bäddmadrass Optimal 5zon BM från Care of Sweden. Den har nytt art nr hos leveranatören och kommer därmed få nytt sesamnummer.

Kategori 3

Som tidigare informerats så har vi CuroCell SAM PRO som ersätter CuroCell SAM, med den skillnaden att den nu klarar trycksår till och med kategori 3, samt bäddmadrass CuroCell A4 CX10 (som ersätter CuroCell 3 CX13 med och utan hälavlastning).

Nytt i denna kategori är ersättningsmadrass skum/luft/hybrid Static Air från Gate.

Kategori 4

Här finns sen tidigare bäddmadrass ROHO Dry Floataition från Permobil och nu har även ersättningsmadrass växeltryck CuroCell A4 CX15 från Care of Sweden tillkommit. Den erätter CuroCell 4 Pro

Sortimentsöversikterna under Bassortiment – madrasser kommer inom kort att uppdateras liksom sortimentskatalogen i webSesam.
Tveka inte att ta kontakt med ansvarig hjälpmedelskonsulent om du har några frågor.

Sidan uppdaterad