Till startsidan

Timstocken är nu klassad som medicinteknisk produkt dvs den är inte längre en konsumentprodukt. Artikelnumren finns under bassortiment, kognition, ur och klockor och i sortimentskatalogen WebSesam.