Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / HVB-hemmet Riddarnäset öppnas 2022

HVB-hemmet Riddarnäset öppnas 2022

Här finns kort information om nya HVB-hemmet och om Samsjuklighetsutredningen.

Samsjuklighetsutredningen

Delbetänkandet S 2020:08 Samsjuklighetsutredningen har nu kommit. Här kan du läsa betänkandet Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet, SOU 2021:93 (regeringen.se).

HVB-hemmet Riddarnäset

HVB-hemmet Riddarnäset för unga 13–20 år, är ett integrerat utrednings- och behandlingshem i Värmland som beräknas öppna första kvartalet 2022. Det nya HVB-hemmet ska ligga i Nykroppa, Filipstads kommun och ha 4 akutplatser och 12 platser för utredning och behandling. Det ska drivas av Värmlands läns vårdförbund och Region Värmland i samverkan.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen