Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Info om SARS-CoV-2 och infl A/B o RS

Info om SARS-CoV-2 och infl A/B o RS

Inflödet av prover för SARS-CoV-2-PCR till laboratoriet är stort. Här följer information av vikt för er som kunder att ta del av för att vi på bästa sätt ska kunna upprätthålla en hållbar diagnostik under influensa/RS-virussäsongen vid samtidigt pågående covid-19-pandemi.

Inflödet av prover för SARS-CoV-2-PCR till laboratoriet är stort. Detta i kombination med kommande influensasäsong samt återkommande nationell brist på olika provtagnings- och analysmaterial gör att förutsättningarna ser annorlunda ut i år jämfört med tidigare.

Här följer information av vikt för er som kunder att ta del av för att vi på bästa sätt ska kunna upprätthålla en hållbar diagnostik under influensa- och RS-virussäsongen vid samtidigt pågående covid-19-pandemi.

Influensa A/B- och RS-virus-PCR

  • Luftvägsprov analyseras som tidigare år med snabb-PCR och svar tar 2-3 timmar. Om stora mängder prover ankommer på kort tid kan svarstiden vara längre då varje prov hanteras separat och manuellt.
  • Indikationen för provtagning skiljer sig från SARS-CoV-2 då endast patienter med kliniska symptom på influensa samt barn med misstänkt RS-virusinfektion är aktuella för denna diagnostik. Begränsad tillgång till analyskit för influensa gör att detta bör beaktas särskilt denna säsong. Alternativ diagnostik, om vår tilldelade ranson för snabb-PCR tar slut, är förenad med betydligt längre svarstider.
  • Det har tidigare skickats ut kundbrev 2020-10-12 där det framgår vilket provtagningsmaterial som är aktuellt vid pinnprovtagning från övre luftvägarna. UTM-rör med tillhörande nasofarynxpinne beställs kostnadsfritt från Inköpssupporten: http://livlinan.liv.se/Stod-och-service/Inkopsportalen/Inkopsportalen1/
  • Influensa och RS-virus kan inte beställas tillsammans med SARS-CoV-2 på ett och samma pinnprov. Detta beror bland annat på att analyserna utförs på olika instrument och med olika hantering på laboratoriet.

SARS-CoV-2-PCR

  • Patientprover prioriteras för kortast möjliga svarstid. Luftvägsprover analyseras för närvarande på tre olika instrument där tid från påbörjad analys till svar skiljer sig åt. Prov analyseras till en del allt eftersom de ankommer till laboratoriet men även som större samlade körningar. Svar lämnas ut kontinuerligt och i de flesta fall senast dagen efter det att provet ankommit till laboratoriet.
  • Snabb-PCR har, liksom tidigare, särskilda indikationer beslutade i samråd med infektionskliniken. Endast 60 analyskit per vecka finns att tillgå och det är av största vikt att uppsatta kriterier som anges i provtagningsanvisningarna uppfylls för att göra denna beställning. I dagsläget beställs ett större antal snabb-PCR än vi har utlovad tillgång till varför vissa prover kan komma att flyttas över till alternativ instrumentering.
  • SARS-CoV-2-PCR kan inte beställas tillsammans med influensa A/B och RS-virus på ett och samma pinnprov då analyserna utförs på olika instrument och med olika hantering på laboratoriet. I ett senare skede kan kombinationstester (Influensa A/B, RS-virus och SARS-CoV-2) komma att introduceras.
  • Provtagningspinnar för SARS-CoV-2-diagnostik kan komma att variera under säsongen beroende på eventuella restnoteringar för Multicollect. Om ersättande provtagningspinne levereras från Inköpssupporten bifogas en instruktion hur den ska användas om det skiljer sig från aktuella
    provtagningsanvisningar.

Klinisk mikrobiologi
Cecilia Jendle, Överläkare
Fredrik Aronsson, Biträdande verksamhetschef

Hela meddelandet finns är här att läsa
Info om SARS-CoV-2 och infl A, B o RS 201202 (pdf) Pdf, 706 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen