Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Fosfolipidantikroppar - analyser läggs ner

Fosfolipidantikroppar - analyser läggs ner

Analyserna kardiolipin IgG-antikroppar och β2-glykoprotein 1 IgG-antikroppar kommer efter 2021-03-15 inte längre att analyseras av klinisk mikrobiologi, CSK. Orsaken till nedläggningen är dels att antalet prov är lågt, dels analystekniska problem.

Prov där dessa analyser beställts kommer att skickas till Laboratoriemedicinska kliniken, Universitetskliniken i Örebro som utöver IgG-antikroppar också rutinmässigt analyserar IgM-antikroppar mot kardiolipin och β2-glykoprotein 1.

Indikation för analys av fosfolipidantikroppar (och lupusinhibitor) är misstanke om antifosfolipidsyndrom (APS), utredning av recidiverande tromboser, spontanabort, cerebrovaskulär sjukdom m.m.

Provtagningsanvisning

För provtagningsanvisning se
https://provtagningsanvisningar.regionorebrolan.se/index.aspx
sökord: kardiolipin

Provtagning och remiss

Prov tas i vakuumrör med gel, guldgul propp. Minsta mängd blod 3 mL.
Remiss: Konsultremiss klinisk mikrobiologi – flik serologi. Skriv i rutan för övrig analys: "Kardiolipin (ACA)/beta2GPI". Alternativt kan Örebroremiss "mikrobiologi och immunologi" användas (finns på nätet).

Svarstid

Analyserna utförs 1 gång per vecka.

Övrigt

Redan nu skickas prov för analys av P-lupusinhibitor (lupus-antikoagulans) till klinisk kemi i Örebro. För provtagningsanvisning se
https://provtagningsanvisningar.regionorebrolan.se/index.aspx
sökord: lupusinhibitor.

Klinisk mikrobiologi
Torbjörn Kjerstadius, överläkare
Annica Lindow, driftledare

Nyheten för utskrift Fosfolipidantikroppar - analyser läggs ner 210309 (pdf) Pdf, 398 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats