Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Laboratoriets ackrediteringsstatus vid elektronisk överföring av svar

Laboratoriets ackrediteringsstatus vid elektronisk överföring av svar

Meddelande från laboratoriemedicin om hänvisning till ackrediteringsstatus i elektronisk svarsrapport och ackrediteringsbeslut.

Hänvisning till ackrediteringsstatus i elektronisk svarsrapport

Vid elektronisk överföring av svar till patientjournalsystem finns inte den tekniska möjligheten att redovisa om en analys eller undersökning är
ackrediterad eller inte. Majoriteten av våra analyser och undersökningar är framtagna under ackreditering och övriga är kvalitetssäkrade.

Elektroniska provsvar ska därför formellt betraktas som ej framtagna under ackreditering enligt STAFS 2020:1, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter och allmänna råd om ackreditering.

I respektive provtagningsanvisning hittas aktuellt ackrediteringsstatus. Vid behov av svarsrapport där aktuellt ackrediteringsstatus framgår kontaktas analyserande laboratorium för rapportutskrift.

Ackrediteringsbeslut

Aktuell lista över ackrediteringens omfattning och ackrediteringscertifikat med ackrediteringsnummer 1393 kan beställas från laboratoriet.

Kontakta gärna laboratoriet vid frågor.

Charlotta Gestblom, verksamhetschef

Catharina Nilsson, kvalitetssystemsamordnare

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats