Till startsidan

Hänvisning till ackrediteringsstatus i elektronisk svarsrapport

Vid elektronisk överföring av svar till patientjournalsystem finns inte den tekniska möjligheten att redovisa om en analys eller undersökning är
ackrediterad eller inte. Majoriteten av våra analyser och undersökningar är framtagna under ackreditering och övriga är kvalitetssäkrade.

Elektroniska provsvar ska därför formellt betraktas som ej framtagna under ackreditering enligt STAFS 2020:1, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter och allmänna råd om ackreditering.

I respektive provtagningsanvisning hittas aktuellt ackrediteringsstatus. Vid behov av svarsrapport där aktuellt ackrediteringsstatus framgår kontaktas analyserande laboratorium för rapportutskrift.

Ackrediteringsbeslut

Aktuell lista över ackrediteringens omfattning och ackrediteringscertifikat med ackrediteringsnummer 1393 kan beställas från laboratoriet.

Kontakta gärna laboratoriet vid frågor.

Charlotta Gestblom, verksamhetschef

Catharina Nilsson, kvalitetssystemsamordnare