Till startsidan

Läkemedelsnytt vecka 44 handlar om:

  • Antidoten Praxbind på Centralsjukhuset Karlstad flyttas till IVA.
  • Journalföring av flytande narkotika i förbrukningsjournal.
  • Aktuella restnoteringar och utgående varor.