Region Värmland logga

Läkemedelsnytt vecka 36 2022

Ta del av nytt om läkemedel.

Malgorzata Antoniewicz

Läkemedelskommittén i Värmland verkar tillsammans med läkemedelscentrum för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och optimal läkemedelshantering i hela vårdkedjan.

Läkemedelskommittén har bland annat i uppdrag att vara ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor, utfärda skriften Rekommenderade läkemedel samt kontinuerligt värdera nya och gamla läkemedel och dess plats i terapin.

I Läkemedelsnytt kommer läkemedelskommitténs medlemmar under hösten att presenteras lite närmare för att tydliggöra kommitténs viktiga arbete. Först ut är läkemedelskommitténs ordförande, Malgorzata Antoniewicz.

Vilken är din roll i läkemedelskommittén?

Jag är ordförande i läkemedelskommittén.

Hur länge har du varit medlem i läkemedelskommittén?

Jag har varit ordförande sedan första april i år, alltså i lite mer än fem månader. Jag har tidigare varit medlem i Läkemedelskommittén i Region Örebro Län.

Har du något läkemedelsområde som du brinner lite extra för?

Jag brinner lite extra för diabetes, hjärta-kärl, rehabilitering, mödravården och långtidscovid.

Vad gör du gärna på din fritid?

Har vi fritid? Jag dansar, lyssnar på musik, fixar i trädgården och med mina blommor, vandrar, seglar, läser och bakar.

Rutiner för regionsubvention är uppdaterade

Region Värmland subventionerar vissa läkemedel eller näraliggande varor vid sidan av det nationella högkostnadsskyddet. Information om dessa subventioner finns i Vida. Nedanstående rutiner har uppdaterats nyligen:

Nytt i rutinen är att endast fluorläkemedel som ingår i högkostnadsskyddet subventioneras. Det innebär att ingen subvention av Dentan munsköljvätska 0,05 % längre ges.

Nedanstående rutiner har också uppdaterats nyligen men endast med små förändringar och förtydliganden, till exempel om hantering för asylsökande:

Aktuella restnoteringar

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet rörande aktuella restnoteringar, utgående läkemedel samt licensläkemedel.

Restnoterat: Allopurinol tablett 100 mg

Uppdaterat: Egazil depottabletter och Fenytoin tablett.
Avslutad restnotering: Cernevit och Apidra Solostar finns nu åter att tillgå.

Ta del av den fullständiga informationen via:
Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad