Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 37 2022

Läkemedelsnytt vecka 37 2022

Ta del av nytt om läkemedel.

Säker läkemedelshantering är temat för årets patientsäkerhetsdag

Läkemedel och läkemedelsbehandling botar, lindrar och förebygger sjukdomar. Samtidigt kan osäker läkemedelshantering och läkemedelsfel leda till allvarliga vårdskador.

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat den 17 september som en återkommande internationell patientsäkerhetsdag. I år är temat säker läkemedelshantering som kopplar till WHO:s tredje globala patientsäkerhetsmål ”Läkemedelsbehandling utan skada” där fokus ligger på att stärka systemen för att minska medicineringsfel och undvika läkemedelsrelaterade skador.

Region Värmland uppmärksammar patientsäkerhetsdagen med en informationskampanj om vikten av en aktuell och uppdaterad läkemedelslista i journalen och att patienten ska ha kunskap om sina läkemedel.

Budskapet som riktas till professionen är hämtat ur den regiongemensamma riktlinjen för hantering av läkemedelslistan där det gemensamma ansvaret för att patientens läkemedelslista alltid är aktuell framhålls. När vårdpersonal ger läkemedel ska patientens identitet kontrolleras tillsammans med läkemedlets namn, beredningsform och styrka samt hur och när läkemedlet ska tas.

Patienter uppmanas att be om en aktuell läkemedelslista vid kontakt med vården och söka kunskap om sina läkemedel, så att de kan öka sin läkemedelssäkerhet. Budskapet kommuniceras både digitalt i väntrum och på kollektivtrafikens bussar och via affischer.

- Läkemedelsfel i vården är ofta undvikbara och skapar onödigt lidande samt
konsumerar resurser. Därför är det viktigt att alla förskrivare tar ansvar för att rätt
läkemedelslista finns samt stämmer av med patienten och försäkrar sig om att
hen har tillräcklig information, säger chefläkare Clas Lundgren.

- Alla måste hjälpas åt för att minimera riskerna: sjukvården, hemsjukvården,
apoteken , anhöriga och patienterna själva säger läkemedelskommitténs
ordförande Malgorzata Antoniewicz

Save the date - Mellansvenskt läkemedelsforum 1–2 februari 2023

Boka redan nu in 1–2 februari 2023 i kalendern, då hålls nämligen Mellansvenskt läkemedelsforum på Karlstad CCC. Anmälan och mer information kommer senare.

Aktuella restnoteringar

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet rörande aktuella restnoteringar, utgående läkemedel samt licensläkemedel.

Restnoterat: Insulin lispro förfylld injektionspenna och injektionsflaska

Uppdaterat: Bondil uretralstift

Ta del av den fullständiga informationen via:
Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats