Till startsidan

Rekommenderade inhalatorer och inhalatoröversikt uppdaterade

Med anledning av att inhalatorn för Trixeo har bytts har webbversionerna av trycksakerna Rekommenderade inhalatorer vid astma och KOL samt planschen Översikt: inhalatorer uppdaterats. Trixeo kommer nu i samma typ av inhalator som Symbicort inhalationsspray. Förändringen har gjorts för att underlätta praktiskt för patienten (till exempel genom att den nya inhalatorn har tydligare dosindikator), men inhalatorn används på samma sätt.

Trycksakerna finns bland annat på terapigrupp andningsvägars hemsida:
Terapigrupp andningsvägar

Trixeo inhalator

Figur 1: Trixeo inhalator

Kom ihåg att tömma kondensbehållaren i kylskåpet

I kylskåpen i läkemedelsrummen finns en behållare som samlar upp den kondensvätska som bildas i kylskåpet. Det är viktigt att dessa töms regelbundet för att kylskåpen ska fungera korrekt så länge som möjligt. Kylskåpen måste hålla en temperatur på 2-8 °C för att uppfylla kraven på rätt temperaturintervall. I formuläret "Temperaturmätning i läkemedelsförrådet" (FOR-138 88) finns en kolumn för just tömning av kondensvattenbehållare. Det är enheternas eget ansvar att regelbundet tömma kondensbehållarna och rekommendationen är att tömma behållaren en gång per vecka.

Det här är läkemedelskommittén - Ola Hallén

Porträttfoto Ola Hallén

Ola Hallén jobbar som överläkare hjärt och akutmedicin och är ordförande för terapigrupp hjärta-kärl.

Vilken är din roll i läkemedelskommittén?
Jag är medlem i läkemedelskommittén i egenskap av ordförande för terapigrupp hjärta-kärl.

Hur länge har du varit medlem i läkemedelskommittén?
Jag har varit medlem i läkemedelskommittén sedan 2014.

Har du något läkemedelsområde som du brinner lite extra för och i så fall varför?
Jag känner förstås ett ansvar för nya och gamla läkemedel inom mitt eget terapiområde och verksamhetsområde.

Vad gör du gärna på din fritid?
Jag tillbringar en del tid på tennisbanan och en del tid i skogen med skogsarbete. På vintern åker jag gärna skidor.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet.

Ta del av den fullständiga informationen via:
Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel