Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 40 2022

Läkemedelsnytt vecka 40 2022

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 40 handlar om:

 • Makulering av recept - viktigt för patientsäkerheten
 • Det här är läkemedelskommittén: Maja Deckner
 • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Makulering av recept - viktigt för patientsäkerheten

Nästan alla recept i Sverige idag är e-recept. Det möjliggör elektronisk makulering, vilket innebär många fördelar för vården, apoteken och patienterna. Om inaktuella recept makuleras kan många missförstånd och läkemedelsfel förebyggas, vilket ökar patientsäkerheten.

När kan förskrivare makulera e-recept?

En förskrivare har rätt att makulera recept för de läkemedel som hen har rätt att förskriva, oavsett vem som ursprungligen skapade receptet. För att en förskrivare ska kunna makulera e-recept i Cosmic krävs att e-receptet är skickat från Cosmic. Förskrivaren måste innan makulering informera patienten om vilka recept som tas bort och säkerställa att patienten förstår att receptet inte finns kvar. Om det inte går att makulera ett recept i Cosmic måste apoteket kontaktas via telefon.

Förskrivare ska makulera e-recept vid följande situationer:

 • Ordinationsändring som kräver nytt recept (makulera inaktuella recept).
 • Utsättning av läkemedel (makulera kvarvarande uttag).
 • Läkemedelsavstämning (makulera inaktuella recept).
 • E-recept som skickats till fel patient, felaktigt skickat recept, fel läkemedel/vara osv.

När kan farmaceuter och patienter/kunder makulera e-recept?

En farmaceut på apotek kan makulera e-recept på patients eller förskrivares begäran. Farmaceuten kan även se vem som makulerat receptet och orsaken till makuleringen. En patient kan själv begära att ett e-recept ska makuleras. Detta kan göras i samråd med förskrivaren, eller via en farmaceut på apotek.

Det här är läkemedelskommittén

Porträtt av Maja Deckner.

Ordförande i terapigrupp psykiatri. Yrkestitel: Utvecklingsledare, pykiatriker

Maja Deckner

Vilken är din roll i läkemedelskommittén?
Min roll är att bevaka läkemedelsfrågor som rör de psykiatriska verksamheterna.

Hur länge har du varit medlem i läkemedelskommittén?
Jag har varit medlem i läkemedelskommittén sedan oktober 2021.

Är du medlem i någon terapigrupp?
Jag är ordförande i terapigrupp psykiatri.

Har du något läkemedelsområde som du brinner lite extra för och i så fall varför?
Att vi ska ha bra förskrivningsmönster i Region Värmland.

Vad gör du gärna på din fritid?
På fritiden tar jag gärna en promenad med familjen och njuter av medhavd fika.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet.

 • Uppdaterat: Adrenalin, lösning i förfylld injektionspenna 150 μg och 300 μg
 • Uppdaterat: Lokalanestetika i kombination med adrenalin
 • Uppdaterat: Fragmin förfyllda sprutor 5000 IE
 • Uppdaterat: Lederspan injektionsvätska

Ta del av den fullständiga informationen via:
Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats