Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 42 2022

Läkemedelsnytt vecka 42 2022

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 42 handlar om:

  • Mellansvenskt läkemedelsforum till Karlstad 2023
  • Läkemedelskommitténs septembermöte
  • Nyheter i Pascal våren 2023
  • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Mellansvenskt läkemedelsforum till Karlstad 2023

Nu är anmälan öppen till de gemensamma utbildningsdagarna för läkare i Sjukvårdsregion Mellansverige som hålls den 1–2 februari på Karlstad CCC. Under dagarna två hålls föredrag som utifrån aktuell evidensbaserad kunskap besvarar kritiska frågor av praktiskt värde för vården. Engagerade föreläsare belyser och diskuterar hur och när läkemedel bör användas på ett rationellt sätt. Dagarna ger också möjligheten att träffa och knyta kontakter med kollegor i andra regioner.

Utvalda punkter från programmet:

  • Diabetes – en uppdatering avseende farmakologisk behandling
  • Hjärta-kärl med fokus på blodfetter och hjärtsvikt
  • Marknadsföring om diagnoser – exempel från en pågående kampanj om obesitas
  • Vad får ett liv kosta – etiska dilemman

Fullständigt program och anmälan här: https://www.ellemkonferens.se/kunder/LMF2023/index.php

Läkemedelskommitténs septembermöte

Läkemedelskommittén inledde höstterminen med ett möte som helt dominerades av arbetet med 2023 års Rekommenderade läkemedel. Skriften som vägleder förskrivare i Region Värmland i valet av rätt läkemedel till rätt patient vid rätt tillfälle trycks upp i fickformat även år 2023 och presenteras under två seminariefyllda eftermiddagar i mitten av januari. Flera områden uppdateras i enlighet med de senaste rönen för att Region Värmland ska ha en så rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning som möjligt.

Läkemedelskommittén erbjuder också i år två höstseminarier som äger rum klockan 13.15-16.00 den 18 oktober respektive den 24 november i samlingssalen på CSK. Den 18 oktober behandlas ämnet psykiatri och äldre, medan infektioner står på agendan den 24 november. Mer information och anmälan till den 24 november finns i utbildningsplattformen. Externa deltagare anmäler sig till isabell.hassel@regionvarmland.se.

Nyheter i Pascal våren 2023

Under våren 2023 kommer det en större uppdatering av Pascal för anpassning mot den Nationella läkemedelslistan (NLL). Mer information om detta kommer.

När det närmar sig driftsättning kommer utbildning och mer information erbjudas till förskrivare, utbildare och andra användare.

Vid frågor kontakta Utveckling och användarstöd patientjournal via kundwebben eller telefon 140 00.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Mer information kring aktuella restnoteringar samt tillgängliga alternativ finns på läkemedelssidorna på nätet under fliken Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats