Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 44 2022

Läkemedelsnytt vecka 44 2022

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 44 handlar om:

  • Blandbarhetsdatabasen är nu öppen för alla
  • Tänk på att uppdatera både Cosmic och Pascal
  • Prenumerera på Nytt om vårdsystem
  • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Blandbarhetsdatabasen är nu öppen för alla

Att samadministrera läkemedel som inte är kompatibla eller där information saknas innebär en risk för kateterocklusion, terapisvikt och embolier och bör därför undvikas. Det är alltid säkrare att låta ett intravenöst läkemedel gå ensamt än att ge det samtidigt med något annat. I den kliniska verkligheten är det dock inte alltid möjligt. Västra Götalandsregionen (VGR) har därför utformat en databas där man kan söka och se evidensbaserad information om kompatibilitet för läkemedel som ges samtidigt och blandas genom trevägskoppling. Bedömningarna utgår från rutiner för beredning och administrering av läkemedel inom angivna specialiteter.

Blandbarhetsdatabasen (vgregionen.se) är nu öppen för alla regioner och nås från Mina verktyg på intranätet under Blandbarhet läkemedel. Observera att innehållet i databasen primärt har validerats för läkemedelshanteringen i Västra Götalandsregionen och avses vara stödjande. Säkerställ alltid hur informationen går att tillämpa i just din verksamhet. Blandbarheten av olika läkemedel är starkt beroende av preparatens egenskaper som till exempel pH och saltform. Om det preparat ni använder skiljer sig från det som anges i databasen behöver ni stämma av att de är likvärdiga avseende blandbarhet. Vid frågor kontakta läkemedelsberedningsenheten på telefon 179 48.

Tänk på att uppdatera både Cosmic och Pascal

För patienter som har dosdispenserade läkemedel ska läkemedelslistorna i både Cosmic och Pascal vara korrekta, det vill säga överensstämma med varandra avseende receptförskrivna läkemedel. Läkemedel som patienten är ordinerad och som rekvireras till vårdenheten ska inte föras in i Pascal. Bakgrunden är att Pascal endast är en webbaserad tjänst för dosförskrivningar medan Cosmic är vårt journalsystem.

Vid varje kontakt med patienten är det förskrivarens ansvar att se till att ordinationerna i Pascal och Cosmic överensstämmer. Det kan göras via fliken Dosförskrivningar i Cosmic. För mer information om fliken dosförskrivningar se Nytt om vårdsystem vecka 43 (Region Värmlands intranät).

Prenumerera på Nytt om vårdsystem

Du som läser Läkemedelsnytt har antagligen också intresse av att läsa Nytt om vårdsystem, ett nyhetsbrev från Region-IT som informerar om Region Värmlands vårdinformationssystem. I Nytt om vårdsystem informeras till exempel om uppdateringar, driftstopp och nya enheter i Cosmic, nyheter om Pascal, information om olika nationella tjänster samt tips för säkrare hantering av information.

Prenumerationen hanteras via Region Värmlands intranät.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet.

  • Restnoterat: Amoxicillin/Klavulansyra tablett 875mg/125mg
  • Uppdaterat: Lederspan injektionsvätska 20 mg/ml
  • Uppdaterat: Fenytoin tablett 100 mg
  • Avslutad restnotering: Vancomycin kapsel 125 mg finns nu åter att tillgå.

Mer information kring aktuella restnoteringar samt tillgängliga alternativ finns på läkemedelssidorna på nätet under fliken Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats