Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 47 2022

Läkemedelsnytt vecka 47 2022

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 47 handlar om:

  • Välj rätt behandling vid psykiatriska tillstånd
  • Restanmälda läkemedel ökar i antal
  • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Välj rätt behandling vid psykiatriska tillstånd

Den 18 oktober anordnade läkemedelskommittén terapiutbildning inom området psykiatri. Omkring 50 läkare, MAS:ar och farmaceuter var på plats i samlingssalen på Centralsjukhuset för att lyssna på Maja Deckner, specialistläkare psykiatri, och Brynjar Fure, överläkare medicinkliniken.

Maja Deckner berättade att ångest och rädsla är en naturlig reaktion vid hotande fara och har en viktig funktion för vår överlevnad. Ångest kan dock ibland växa sig så stark att den i stället för att skydda oss begränsar oss i våra dagliga liv. Det är viktigt att ta reda på vilket ångesttillstånd som föreligger för att kunna ge rätt behandling. Olika delar av hjärnan är inblandade i de olika ångesttillstånden, och läkemedelsbehandling har olika stor förväntad effekt.

Snabbverkande ångestdämpande läkemedel ger bland annat risk för beroende, toleransökning samt har även ökad ångest som biverkan. Insättning av bensodiazepiner, pregabalin och gabapentin vid depression och ångest betraktas nu som ”icke-göra”. I stället rekommenderas icke-farmakologiska insatser (exempelvis psykoedukation, fysisk aktivitet och samtalsbehandling) och/eller läkemedelsbehandling med SSRI eller SNRI.

Brynjar Fure gav en översikt över psykiatriska symtom hos multisjuka sköra äldre ur ett geriatriskt perspektiv och klargjorde begreppen BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom), MBI (mild beteendesvikt) och akut konfusion. Agitation och aggression är vanligt förekommande vid dessa tillstånd och någon ”quick fix” finns inte. Man behöver i stället utreda vad som är den utlösande orsaken, såsom infektion, elektrolytrubbning, hjärtsvikt och förändringar i den fysiska miljön, och behandla den.

Neuroleptika har mycket begränsad effekt på aggression och oro och bör endast användas vid psykotiska symtom. I första hand rekommenderas i stället omvårdnadsåtgärder och icke-farmakologisk behandling vid agitation. Memantin kan vara ett effektivt val av läkemedel vid agitation och aggression, men har ingen akut effekt.

Restanmälda läkemedel ökar i antal

Kanske har du en känsla av att antalet restnoterade läkemedel ökar? I så fall kan du vara något på spåren. Ny statistik från Läkemedelsverket visar att antalet restanmälda läkemedel ökar.

Läkemedelsverkets statistik över restanmälda läkemedel ger en översiktlig bild som belyser olika aspekter av restsituationer och visar att antalet restanmälda förpackningar har ökat under 2022. Under perioden 1 januari till 30 september i år har antalet restanmälda förpackningar redan passerat det totala antalet för hela 2021. Läkemedel för nervsystemet, mag-tarmkanalen samt för hjärtat är de grupper som har flest antal restanmälningar.

Läs mer om statistiken (lakemedelsverket.se).

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Ny information från sortimentsrådet.

  • Restnoterat: Paraflex tablett 250 mg
  • Restnoterat: Naltrexon tablett 50 mg
  • Uppdaterat: Cilaxoral och Laxoberal droppar
  • Uppdaterat: Adrenalin i förfylld injektionspenna 150 µg, 300 µg

Mer information kring aktuella restnoteringar samt tillgängliga alternativ finns på läkemedelssidorna på nätet under fliken Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats