Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 49 2022

Läkemedelsnytt vecka 49 2022

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 49 handlar om:

  • Byte av narkotikajournaler
  • Sammanställd och uppdaterad information om Pascal
  • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

  Byte av narkotikajournaler

  Det finns idag olika typer av narkotikajournaler under användning ute på enheterna. För ett antal år sedan tog dåvarande Landstinget i Värmland fram egna narkotikajournaler som fortfarande används. Dessa journaler stämmer inte längre överens med gällande rutin, Läkemedelshantering narkotikaklassade läkemedel RUT-136 73 (rutinen nås endast via regionens intranät). Enligt gällande rutin ska både patientens namn och personnummer anges vid tillförsel och uttag av narkotikaklassat läkemedel. I landstingsjournalerna står det att enbart personnummer behöver anges.

  Läkemedelscentrum har därför beslutat att landstingsjournalerna ska fasas ut och ersättas med narkotikajournaler från Mediq. Tidigare har det funnits möjlighet att hämta narkotikajournaler i sällanförråden på sjukhusen i Torsby, Arvika och Karlstad men framöver ska samtliga enheter själva beställa narkotikajournaler från Mediq.

  Redan påbörjade narkotikajournaler behöver inte bytas ut, men när en ny journal startas ska inte längre de gamla journalerna användas. Kvarvarande journaler ska kasseras och nya beställas från Mediq. Det kommer att finnas ett fåtal narkotikajournaler i A5-format att hämta i läkemedelsautomaterna i serviceförråden på sjukhusen i Torsby, Arvika och Karlstad, men rutinen är att enheter själva beställer direkt från Mediq.

  Följande journaltyper finns att beställa från Mediq:

  • A4-format, artikelnummer: 10017974
  • A5-format, artikelnummer: 10015418

  Vid frågor kontakta läkemedelsförsörjningsenheten på lakemedelsforsorjningsenheten@regionvarmland.se eller telelfon 151 40.

  Sammanställd och uppdaterad information om Pascal

  I nyhetsbrevet Nytt om vårdsystem vecka 47 på intranätet finns två notiser om Pascal som kan vara intressanta för alla som använder Pascal eller träffar patienter med dosdispenserade läkemedel:

  • Registrera ny dospatient i Pascal
   I bifogad fil (pdf) Pdf, 297 kB. finns svaren på hur en ny dospatient registreras i Pascal, vem som får registrera och förbereda samt vad samtycke till dosdispensering innebär. I Ineras handbok för Pascal (inera.net) finns ytterligare information.
  • Pascal-sidan på intranätet uppdaterad
   Pascal-sidan på intranätet har setts över och uppdaterats och där finns nu information om vad som är viktigt att tänka på vid åtkomst till Pascal, var man får svar på frågor om Pascal och dosläkemedel samt var det finns mer information. Lägg gärna till sidan som ett favoritverktyg.

  Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

  Ny information från sortimentsrådet.

  • Restnoterat: Kajos oral lösning, Prednisolon 10 mg tablett, Inolaxol granulat och oralt pulver
  • Restnoterat: Antacida tuggtabletter, Amoxicillin 750 mg tablett
  • Uppdaterat: Absenor depot och Ergenyl retard depottablett, Ozempic förfylld penna
  • Avslutad restnotering: Allopurinol 100 mg tablett, Fragmin 5000IE förfyllda sprutor och Insulin Lispro förfylld injektionspenna finns åter att tillgå.

  Mer information kring aktuella restnoteringar samt tillgängliga alternativ finns på läkemedelssidorna Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

  Sidan uppdaterad

  Hjälpte sidan dig?

  Kontakta Region Värmland

  För dig som är patient

  Hitta på webbplatsen

  Region Värmlands webbplats