Region Värmland logga

Läkemedelsnytt vecka 51 2022

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 51 handlar om:

 • Paxlovid – ta hem på rekvisition, avvakta med att skriva recept
 • Planera in i vårens kalender
 • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Paxlovid – ta hem på rekvisition, avvakta med att skriva recept

Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) är ett peroralt antiviralt läkemedel som kan användas i särskilt utvalda fall vid tidig behandling av covid-19 (inom fem dagar efter symtomdebut) för att minska risken för utveckling av allvarlig covid-19-sjukdom.

Paxlovid har betydande interaktionsrisker (se Fass eller Janusmed interaktioner), varför en genomgång av patientens samtidiga läkemedel är nödvändig inför insättning. Paxlovid ska inte användas utan föregående kontakt med infektionsbakjour. Se mer information i vårdrutinen Covid-19 läkemedelsbehandling (RUT-22302) Pdf, 907 kB.. Rapportera misstänkta biverkningar, oönskade effekter, tillbud och olyckor till Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se).

Det finns nationellt upphandlat Paxlovid, dessa rekvireras via inköpsportalen. De upphandlade förpackningarna har ett lägre pris och ska beställas på varunummer 773590. Avvakta med att förskriva Paxlovid på recept, använd rekvisitionsflödet.

Paxlovid förvaras på följande ställen:

 • Centralsjukhuset i Karlstad, infektionskliniken
 • Sjukhuset i Arvika, läkemedelsautomaten i serviceförrådet
 • Sjukhuset i Torsby, läkemedelsautomaten i serviceförrådet
 • Kommunala läkemedelsförråd

Planera in i vårens kalender

 • 17 respektive 19 januari: Lansering av Rekommenderade Läkemedel (samma program i två dagar) Tid: klockan 13.00–16.00 Plats: Digitalt via Teams (observera ändring från tidigare!) Till anmälan.
 • 1–2 februari: Mellansvenskt läkemedelsforum, Karlstad CCC. Till anmälan.
 • 2 mars eftermiddag: Läkemedelskommitténs seminarium 1. Tema: PMR samt rehabilitering och fysioterapi.
 • 16 maj eftermiddag: Läkemedelskommitténs seminarium 2. Tema: Hematologi samt mage-tarm.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Nytt från sortimentsrådet. För mer information se restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Restnoterat

Amoxicillin/Klavulansyra 500mg/125 mg

Uppdaterat

 • Prednisolon 10 mg tablett
 • Ozempic injektionspenna
 • Amoxicillin tablett
 • Absenor Depot
 • Ergenyl Retard

Avslutad restnotering

 • Tenutex kutan emulsion och Victoza injektionspenna
 • Kloramfenikol ögondroppar endosbehållare och Toujeo injektionspenna

Läkemedelskommittén och läkemedelscentrum önskar god jul och gott nytt år!

Läkemedelsnytt tar jullov och är tillbaka igen vecka 3.

Tips!

Skriv ut sidan för att kunna sätta upp informationen i fikarum och andra lokaler vid behov.

Sidan uppdaterad