Till startsidan

Smittskydd Värmland vill synliggöra betydelsen av att regionens enheter arbetar med ett aktivt hygienarbete, vilket ska bidra till en ökad kvalitet och färre vårdskador.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligaste vårdskadan. Kontakterna mellan de olika vårdformerna är täta och risken för smittspridning är stor. Genom att tillämpa basala hygienrutiner och vara rätt klädd förebygger man smittspridning mellan vårdtagare och personal.

Senaste ansökningsdag: 2021-04-22.

Länk till ansökan

Pris och prisutdelning: Första priset är 5 000 kr till verksamheten och prisutdelning kommer att ske på Internationella handhygiendagen 2021-05-05.