Till startsidan

Det gäller också i Värmland, men med stor försiktighet och förutsatt att man inte har symtom och om man träffas hemma och i en mindre skara.

Den som ger sig ut i samhället som vaccinerad och exempelvis handlar eller åker kollektivt måste fortsätta att följa rekommendationerna och hålla avstånd.

Vaccination ger ett bra skydd mot svår sjukdom men ger inget 100-procentigt skydd. Det finns ändå en risk att bli sjuk och att smitta andra.