Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Njurmedicin årets vinnare av Hygienpriset 2021

Njurmedicin årets vinnare av Hygienpriset 2021

Njurmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad är årets vinnare av Hygienpriset 2021. Avdelningen har lyckats göra hygienfrågor till en naturlig del av vardagen.
– Jätteroligt, ett kvitto på att vi gör något bra, säger avdelningschef Carina Flodman.

Hygienpriset är Smittskydd Värmlands årliga utmärkelse som delas ut till en enhet som gjort ett betydande förbättringsarbete kopplat till hygienrutiner.

– Utmärkelsen är ett sätt för oss att tydliggöra betydelsen av att regionens enheter arbetar med ett aktivt hygienarbete, vilket bidrar till ökad kvalitet och färre vårdskador. Det är också ett sätt att lyfta goda exempel som kan inspirera andra, säger Monika Carlson, hygiensjuksköterska.

Bland alla de som sökte årets utmärkelse valdes ambulanssjukvården Värmland, avdelning 33 njurmedicin och avdelning 12 barnkliniken, båda på Centralsjukhuset i Karlstad, ut till final.

Hygienfrågor en del av vardagen

Att valet i slutänden föll på njurmedicin avgjordes av att avdelningen skapat ett klimat där hygienfrågor blivit en naturlig del av vardagen.

– Både hygienombud och avdelningschef arbetar med hygienrutiner på ett konstruktivt sätt som har lett till ökad kunskap, delaktighet och förståelse i hela personalgruppen. Bland annat har de förändrat sitt arbetssätt med följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler. All personal gör mätningar på varandra och ger direkt feedback till personen de observerat. Efter mätningen skriver båda två under att mätningen är gjord och att feedback är mottagen. Detta är ett arbetssätt som vi hygiensjuksköterskor nu rekommenderar till andra enheter, säger Monika Carlson.

Enheten har också högt i tak vad gäller att påminna varandra om hygienrutiner, har tagit fram egna checklistor i Nova Ward kring vårdhygienrutiner och utarbetat ett effektivt samarbete med servicepersonal kring lokalvård vid olika smittor.

– Vi är väldigt stolta över det här. Att smittor inte sprids på sjukhuset är ett jätteviktigt arbete och vi kan se i mätningar att vi har bra resultat, och vi fortsätter ta steg framåt.

– Det här är ett teamarbete där alla från vårdpersonal till de som utför lokalvård är lika viktiga. Bra kommunikation och bra samarbete gör det här till en naturlig del i vardagen och enkelt att följa, säger Carina Flodman.

Inspirerande arbetssätt

Förutom att hylla vinnaren lyfter hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert även de övriga två finalisterna.

– Alla tre finalister har jobbat mycket bra med aktivt förbättringsarbete inom hygien och de ska alla ha en éloge för uthålligt och effektivt arbete. Det finns mycket i dessa verksamheters arbetssätt som fler inom regionen, kommunerna och andra nationella aktörer kan inspireras av, säger hon.

– I det läge vi befinner oss i med pandemin blir vikten av hygienrutiner väldigt tydlig. Det är därför extra glädjande att se att vi har många verksamheter som prioriterar detta och lägger ned tid på att skapa nya och bra arbetssätt och lösningar.

Motiveringar till de tre finalisterna

Avdelning 33, njurmedicin, Centralsjukhuset Karlstad

Avdelningen arbetar på ett strukturerat sätt med följsamhetsmätningar av basala hygienrutiner och klädregler (BHK). De har förändrat sitt arbetssätt genom att all personal gör mätningar på varandra och ger direkt feedback till personen de observerat. Efter mätningen skriver båda två under att mätningen är gjord och att feedback är mottagen.
Tillåtande arbetsklimat där det är tillåtet att påminna varandra om gällande hygienrutiner.
De har utvecklat egna checklistor utifrån Smittskydd Värmlands vårdhygieniska rutiner i vårdsystemet NOVA. Det skapar en tydlighet vilka åtgärder som ska utföras vid olika diagnoser.
De har utarbetat ett arbetssätt mellan avdelningspersonal och servicepersonal. De har skapat en arbetslista där man fortlöpande under dagen kommunicerar med servicepersonalen om vilken smitta som finns på rummet och servicepersonalen skriver form av städning och utförd städning signeras.

Ambulanssjukvården Värmland

Hygienombuden har gjort stora utbildningsinsatser till både den egna verksamheten och andra samarbetspartners. Bland annat har de under pandemin utbildat ca 65 taxichaufförer inom Värmlandstrafik i basala hygienrutiner och klädregler, smittvägar och städning av deras fordon. Detta för att även taxichaufförerna ska arbeta efter regionens hygienrutiner vid transporter av patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19. Det här arbetet är unikt i Sverige då man inte inom andra regioner ansvarar för t.ex. liggande sjuktransport inom ambulanssjukvården.
Ändrat arbetssätt för att minska smittspridning, som t.ex. minskat på material som tas med in till patienten vid första bedömningen. De har lyckats göra förändringsarbete trots att det är många stationer och många medarbetare.

Avdelning 12, barnkliniken, Centralsjukhuset Karlstad

En chef med en fantastisk glöd som verkligen fått med sig hela arbetsgruppen mot ett gemensamt mål. De har arbetat mycket med kulturen på avdelningen där hygienfrågor ingår som en naturlig del av vardagen. Chefen arbetar i nära samarbete med hygienombuden.
De har gjort en informationsfolder om avdelningens hygienrutiner som delas ut till alla barn och föräldrar. Den delas ut redan på akuten för att skapa trygghet genom att både barnen och deras föräldrar vet vad som gäller när de skrivs in på avdelningen. De har planer för utvärdering och utveckling av informationsbroschyren.
De har ett aktivt samarbete med läkarna på enheten.
De uppmärksammar brister i hela vårdkedjan när olika verksamheter är involverade.

Sökande till årets Hygienpris

De sökande till årets Hygienpris utan inbördes ordning:

 • Vårdcentralen Verkstaden, Arvika
 • Öron-, näs- och halsmottagningen, Centralsjukhuset Karlstad
  Endokrin- och diabetescentrum, Centralsjukhuset Karlstad
 • Vårdavdelning 33 njurmedicin, Centralsjukhuset Karlstad
 • Ambulanssjukvården Värmland
 • Kirurgkliniken avdelning 5 och 6, Centralsjukhuset Karlstad
 • Svea vårdcentral, Säffle
 • Fysioterapimottagningen, Arvika sjukhus
 • Vårdcentralen Gripens allmänläkarmottagningen, Karlstad
 • Vårdavdelning 12 barn, Centralsjukhuset Karlstad
 • IMA, Centralsjukhuset Karlstad

 

Smittskydd Värmland tackar alla som sökt och hoppas att de och fler återkommer med ny ansökan nästa år.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats