Till startsidan

Innehåll i WermlandsSmittan:

 •  
 • Smittskyddsåret 2021
 • Kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2012-2021
 • Kommentarer till kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2021
 • Harpest
 • Source control
 • Lokalt utbrott av listeria
 • Vårdrelaterade infektioner (VRI)
 • TBE-information säsongen 2022
 • Basala hygienrutiner och klädregler (BHK)
 • Nya medarbetare


Läs WermlandsSmittan