Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Spridningen av luftvägsinfektioner ökar kraftigt

Spridningen av luftvägsinfektioner ökar kraftigt

Spridningen av luftvägsinfektioner ökar kraftigt i samhället, och det är viktigt att den som är sjuk stannar hemma och undviker nära kontakt med andra. Vaccination mot covid-19 och influensa är det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom. Det är särskilt viktigt att personer som är 65 år och äldre samt yngre personer i riskgrupp vaccinerar sig enligt rekommendationerna.

Just nu ses en kraftig ökning av antalet bekräftade fall av de luftvägsvirus som Folkhälsomyndigheten övervakar:

  • covid-19
  • influensa
  • RS-virus.

Det är troligt att smittspridningen kommer att fortsätta öka under kommande veckor, vilket betyder att många personer kommer att smittas och insjukna.

De som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom i covid-19 och influensa är personer över 65 år och personer som tillhör en riskgrupp, och det är därför viktigt att alla som rekommenderas att vaccinera sig gör det.

RS-virus innebär störst risk för små barn. Det är viktigt att skydda de yngsta barnen från att smittas av RS-virus, särskilt spädbarn under sex månader eftersom de löper högre risk än andra att bli svårt sjuka med ansträngande hosta och andningssvårigheter som kräver sjukhusvård. Även personer som är 65 år och äldre eller som är infektionskänsliga av andra skäl kan behöva sjukhusvård i samband med RS-sjukdom.

Läs mer här:

Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus ökar kraftigt — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats