Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Rekommendation om testning för covid-19 för personal i vård och omsorg tas bort

Rekommendation om testning för covid-19 för personal i vård och omsorg tas bort

Den särskilda rekommendationen om provtagning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal tas bort från och med den 15 februari 2023.

Provtagning för covid-19 vid symtom hos vård- och omsorgspersonal har sedan februari 2022 rekommenderats på till exempel sjukhus och särskilda boenden för äldre. Testningen av personal bedöms i nuläget ha begränsad effekt för att minska smittspridningen i dessa miljöer, samtidigt är testningen resurskrävande. Rekommendationen om testning av personal för covid-19 vid symtom tas därför bort.

Folkhälsomyndigheten betonar att det även cirkulerar andra luftvägsvirus som kan orsaka svår sjukdom för personer som tillhör en riskgrupp. För att inte utsätta patienter och boende för smittrisk är det därför extra viktigt att vård- och omsorgspersonal tänker på att stanna hemma vid sjukdom.

Läs mer: Rekommendation om testning för covid-19 för vårdpersonal tas bort — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats