Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget anger förutsättningarna för att bli godkänd och bedriva vårdverksamhet inom Vårdval i Värmland.

Förfrågningsunderlag 2022

OBS! Ekonomisk ersättning för 2022 är inte fastställd ännu.

Del 1  Allmänna villkor - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2022 (pdf)

Del 2 Vårdcentral - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2022 (pdf)

Del 3 Tilläggsuppdrag BMM, BVC Familjecentral och ungdomsmottagning - Krav och kvalitetsbok (pdf)

Del 4 Tilläggsuppdrag Akademiska vårdcentraler Krav och kvalitetsbok (pdf)

Förfrågningsunderlag 2021

Del 1  Allmänna villkor

Del 2 Vårdcentral

Nationella lagar och riktlinjer

Regionplan för Region Värmland

Regionplan för Region Värmland

Bilagor

Övrigt