Vårdvalsråd

Här hittar du minnesanteckningar, kallelser och bilagor från våra Vårdvalsråd.

 

2021

Minnesanteckningar

Kallelser

Bilagor

2021-01-28

 

2021-02-25

2021-08-26

2020

Minnesanteckningar

Kallelser

Bilagor

Madelenes bilder 2020-08-27

Årsrapport BHV 2019

2019

Minnesanteckningar

2019-01-31 (pptx)
2019-03-07 (pdf)
2019-03-28 (pdf)
2019-05-23 (pdf)
2019-09-05 (docx)
2019-10-24 (pdf)
2019-11-21 (pdf)

Kallelser

2019-01-31 (docx)
2019-03-07 (docx)
2019-03-28 (pdf)
2019-05-23 (pdf)
2019-09-05 (pdf)
2019-10-24 (pdf)
2019-11-21 (pdf)

Bilagor 2019-11-21

2019-11-21 (pptx)
Försäkringsmedicinska bedömningsteam (pptx)
Användardriven utveckling i primärvården (pdf)
1177 egen regi (pptx)
Börjes bilder (pptx)
Rutin remiss privat fhv (docx)
FHV samverkansavtal (docx)
Tillägg PUB-avtal (docx)

1177 Vårdval (pptx)
Rapport AVC i vårdval vårdcentral (pdf)

Bilagor 2019-03-28

Beslut ny organisation (jpg)
Läkemedel (jpg)
Spirometri (jpg)
KPP bilaga 1 (jpg)
KPP bilaga 2 (jpg)
KPP bilaga 3 (jpg)

Bilagor 2019-03-07

Certifiering astma, allergi KOL (pptx)
Cerrtifiering diabetes (xlsx)
Certifiering minnesmottagning (pptx)
Försäkringmedicin (pptx)
Presentation uppdrag jour och beredskap (pptx)