Vårdvalsråd

Här hittar du minnesanteckningar, kallelser och bilagor från våra Vårdvalsråd.


 

2020

Minnesanteckningar

2020-01-23
2020-02-20
2020-05-28
2020-08-27
2020-09-24
2020-11-05

 

Kallelser

2020-01-23
2020-02-20

2020-05-28
2020-08-27
2020-09-24
2020-11-05

Bilagor

Madelenes bilder 2020-08-27
Årsrapport BHV 2019
Revidering av utvecklingsplan och God och nära vård 

 

Försäkringsmedicin
Madelene Johanzon ny öppenvårdschef, presentation
Presentation läkemedelsblomma


Förstärkt vårdgaranti
Baslista
KVÅ-lista allmänmedicin
Risk och möjlighetsanalys


Mall närområdesplan 2020-01-23
Överenskommelse, barnastma 2020-01-23

2019

Minnesanteckningar

2019-01-31 (pptx)
2019-03-07 (pdf)
2019-03-28 (pdf)
2019-05-23 (pdf)
2019-09-05 (docx)
2019-10-24 (pdf)
2019-11-21 (pdf)

Kallelser

2019-01-31 (docx)
2019-03-07 (docx)
2019-03-28 (pdf)
2019-05-23 (pdf)
2019-09-05 (pdf)
2019-10-24 (pdf)
2019-11-21 (pdf)

Bilagor 2019-11-21

2019-11-21 (pptx)
Försäkringsmedicinska bedömningsteam (pptx)
Användardriven utveckling i primärvården (pdf)
1177 egen regi (pptx)
Börjes bilder (pptx)
Rutin remiss privat fhv (docx)
FHV samverkansavtal (docx)
Tillägg PUB-avtal (docx)

1177 Vårdval (pptx)
Rapport AVC i vårdval vårdcentral (pdf)

Bilagor 2019-03-28

Beslut ny organisation (jpg)
Läkemedel (jpg)
Spirometri (jpg)
KPP bilaga 1 (jpg)
KPP bilaga 2 (jpg)
KPP bilaga 3 (jpg)

Bilagor 2019-03-07

Certifiering astma, allergi KOL (pptx)
Cerrtifiering diabetes (xlsx)
Certifiering minnesmottagning (pptx)
Försäkringmedicin (pptx)
Presentation uppdrag jour och beredskap (pptx)

2018 

Minnesanteckningar

2018-01-25 (pdf)
2018-03-12 (pdf)
2018-03-29 (pdf)
2018-04-26 (pdf)
2018-05-31 (pdf)
2018-08-30 (pdf)
2018-09-27 (pdf)
2018-10-25 (pdf)
2018-11-29 (pdf)

Kallelser

2018-01-25 (pdf)
2018-03-12 (pdf)
2018-03-29 (pdf)
2018-04-26 (pdf)
2018-05-31 (pdf)
2018-08-30 (pdf)
2018-09-27 (pdf)
2018-10-25 (pdf)
2018-11-29 (pdf)

Bilagor 2018-11-29

FQ 2018-11-29 (pptx)
Presentation ersättningar 2018-11-29 (pptx)
Kallelseprognos ck 2018+2019 till HV-rådet 20181129 (xlsx)

Bilagor 2018-09-27

Nya regler från Försäkringskassan (pdf)
Pågående utvecklingsarbeten inom Barn och unga med aktuell lägesbeskrivning (docx)
Patientenkät (msg)

Bilagor 2018-08-30

Service prisjusteringar (pptx) 
E-tjänster PSA-provtagning (pptx)
Provpaket och provprofiler i Cosmic (pptx)
Översyn hälsovalet (pptx)

Bilagor 2018-05-31

Certifiering Astma/Kol (pdf)
Patientsäkerhetsenheten (pdf)
Försäkringsmedicinska kommittén (pptx)

Bilagor 2018-03-29

Samverkansavtal sjukvårdprodukter (pdf)
FHV Samverksansavtal (doc)
Jourmottagningar - läkemedelsenheten (pptx)
Överenskommelse - ökad tillgänglighet inom barnhälsovården (pptx)

Bilagor 2018-03-12

SIP Hälsovalsråd 12 mars (pptx)
Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalen inför 2019 hälsovalsrådet (pptx)
Ceremoni certifiering astma, allergi och KOL 2018-03-12 (pptx)
Certifiefiering demens 2018-03-12 (pptx)
Revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalen inför 2019 hälsovalsrådet (pptx)

Bilagor 2018-01-25

Asyl och kommunmottagna (pptx)
Antal FaR 2017 (pptx)
Budgetförslag (docx)
Samordnande SSK samordnade hälsovalsråd

Årsuppföljning hälsoval värmland 2017 (pptx)
Sammanställning RG antal 2017 (xlsx)