Förfrågningsunderlag

Här finner du förfrågningsunderlaget som gäller för vårdval fysioterapi.

För att etablera sig inom Region Värmlands valfrihetssystem måste vårdgivaren uppfylla de krav som ställs i förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlaget för vårdval fysioterapi består av två delar:

  1. Allmänna villkor vid vårdval.
  2. Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering.

Förfrågningsunderlag för 2022

OBS! Ekonomisk ersättning för 2022 är inte fastställd ännu.

Del 1 Allmänna villkor - Krav och kvalitetsbok Vårdval 2022 (pdf)

Del 2 Fysioterapi - Krav- och kvalitetsbok Vårdval 2022 (pdf)

Beslutat förfrågningsunderlag för år 2021

Del 1 Allmänna villkor

Del 2 Krav- och kvalitetsbok Vårdval fysioterapi 2021 (pdf)