Minnesanteckningar från Vårdvalsråd

Vårdvalsrådets syfte är att utveckla Vårdval Fysioterapi som system.

Vårdvalsrådet är en beredande instans inför beslut inom Vårdval Fysioterapi av enhetschefen för Vårdvalsenheten och hålls 2 ggr/år. Verksamhetsutvecklaren för Vårdvalsenheten är sammankallande och övriga deltagare är enhetschefen för vårdvalsenheten, controller från Vårdvalsenheten samt verksamhetschefer inom Vårdval Fysioterapi.

Minnesanteckningar från 2020

17 juni
Minnesanteckningar vårdvalsråd fysioterapi 20-06-17

Minnesanteckningar vårdvalsråd fysioterapi 20-09-22

 

Minnesanteckningar från 2019

14 november

Minnesanteckningar vårdvalsråd fysioterapi 19-11-14 (docx)

13 maj

Minnesanteckningar vårdvalsråd fysioterapi 19-05-13 (docx)

Minnesanteckningar från 2018

25 oktober

Minnesanteckningar vårdvalsråd fysioterapi 18-10-25 (docx)

23 april

Minnesanteckningar vårdvalsråd fysioterapi 18-04-23 (docx)

 

Bilagor

2018-11-14
Vårdvalsråd Lars Gohde
Flödesschema Sofia Ceder
Vårdvalsråd Ulrika Thufvesson