Mödra- och barnhälsovård

Utvecklingsenheten för mödra- och barnhälsovård är en resurs och ett stöd till alla vårdgivare inom Hälsoval Värmland.

Enheten arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av verksamheterna på barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningar och familjecentraler i Värmland. Har du frågor, kontakta gärna någon av våra verksamhetsutvecklare inom respektive område.

När ditt barn blir sjukt

Informationsbrochyren När ditt barn blir sjukt delas ut av förskolepersonal till föräldrar. Den innehåller råd för att avgöra om barnet är tillräckligt friskt för att gå till förskolan.

Vill du bli kulturtolk eller kulturdoula?

Region Värmland driver just nu ett projekt där vi kommer att utbilda kulturtolkar och kulturdoulor.

Välkommen på en informationsträff om projektet - här hittar du inbjudan med mer information.