Läkare

Det finns privata läkare som är anslutna till nationella taxan och lagen om offentlig upphandling. Den nationella taxan har funnits sedan 1996. Lagen om nationella taxan styr läkarnas ekonomiska ersättning.

LOL står för lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Lagen kompletteras av förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning,

Rutinbeskrivningar