Bengt och Anna Beata arbetar med suicidprevention i Värmland

Två personer i landstinget arbetar extra mycket med planering av den regionala suicidpreventionen. Bengt Stenström och Anna Beata Ekström lägger stor del av sin arbetstid på samarbetet i suicidprevention i Värmland.

Bengt och Anna Beata

– ­Suicidprevention är en mycket viktig fråga och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta minska antalet självmord är att vi jobbar tillsammans, säger Bengt Stenström som är regional samordnare för suicidprevention i Värmland.

– Mycket av det suicidpreventiva arbetet som sker i Värmland ska ske genom den regionala samverkansgruppen även om inte gruppen genomför de olika aktiviteterna.

Anna Beata Ekström har för första gången deltagit i ett möte med regionala samverkansgruppen.

– Det är roligt att det är så bred representation i gruppen – kommuner, räddningstjänst, föreningar och kyrkan. Och det märks att alla har ett stort engagemang för det här arbetet.

Folkhälsa

Både Bengt och Anna Beata har sin tjänst inom landstingets folkhälso- och samhällsmedicinska enhet. Förutom att de arbetar med suicidprevention jobbar de med folkhälsofrågor med fokus på psykiatrifrågor och psykisk hälsa.

Bengt är socionom och har tidigare jobbat som bland annat chef inom landstingets psykiatri i Värmland och som socialchef i Stockholm. Bengts nuvarande titel i landstinget är utvecklingsledare.

Anna Beata började jobba i landstinget för två veckor sen. Sedan hon avslutade sin utbildning till folkhälsovetare 2008 har hon jobbat som folkhälsosamordnare i Bengtsfors kommun och som verksamhetsutvecklare hos Rädd Barnen. Hennes titel idag är folkhälsostrateg.

Konferens

Tisdag–onsdag 12–13 september deltar Bengt och Anna Beata, liksom flera andra medlemmar i regionala samverkansgruppen, i en nationell konferens om suicidprevention. Den hålles i Göteborg.

– Det ska bli mycket intressant. Vi hoppas att vi får lära oss mycket nytt om suicidprevention och att vi får nya idéer för arbetet här i Värmland.