Samlad plan ska minska självmord i Värmland

Omvårdnadsmagasinet har skrivit om suicidprevention i Värmland.