Länkar till webbsidor med tips och råd

Det finns flera webbsidor som ger tips och råd i frågor som rör självmord.

Nedan finns länkar till webbsidor för dig som själv vill ha stöd och hjälp, och för dig som vill hänvisa någon till en sida som kan ge hjälp och stöd. Flera av sidorna anger telefonummer till hjälplinjer.

Till dig som har självmordstankar  (1177.se)

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar? (1177.se)

Sök psykiatrisk vård (1177.se)

Självmordstankar – för dig som är ung umo.se)

Att må dåligt – för unga, på olika språk (youmo.se)

Självmordslinjen – ring, mejla eller chatta (mind.se)

Suicide Zero (suicidezero.se)

Riksförbundet för Suicideprevention och efterlevandes stöd (spes.se)

Barnens Rätt i Samhället (bris.se)

Barnombudsmannen (barnombudsmannen.se)