Fallprevention

Fallolyckor är den olyckstyp som orsakar flest dödsfall i Sverige. En länsövergripande fallpreventionsgrupp arbetar för att risken för fallskador ska minska.

Fallolyckor

År 2017 föll över 2 500 personer i Värmland så illa att de behövde läggas in på sjukhus. Av dem var 1 800 personer 65 år eller äldre.

Under samma år var det 44 personer som dog på grund av en fallolycka. Av dem var 39 personer 65 år eller äldre. Mer statistik hittar du via socialstyrelsen.se.

Förutom lidande för patienter och närstående medför olyckorna stora kostnader för samhället. 

Fallpreventionsgrupp

Fallolyckor går att förebygga. För att information om det ska spridas, både hos personer som arbetar med människor och bland allmänheten, finns en länsgemensam fallpreventionsgrupp. 

I gruppen ingår representanter för Region Värmland, kommuner i Värmland, Friskvården i Värmland och flera  organisationer inom civilsamhället.

Två spår i Region Värmlands fallpreventiva arbete

Det fallpreventiva arbetet i Region Värmland har två spår:

  • Det ena spåret har en sekundärpreventiv ansats och bedrivs av hälso-och sjukvården.
  • Det andra spåret har ett befolkningsperspektiv som syftar till att främja friskfaktorer som att äta hälsosamt och vara fysisk aktiv. Arbetet bedrivs av utvecklingsavdelningen hållbar utveckling.

Balansera mera

När vi blir äldre ökar risken för att falla och få benbrott eller spricka i skelettet. Det beror på att skelettet blir skörare med åren. Redan vid 30 års ålder börjar också en naturlig nedbrytning av muskler och processen går allt snabbare efter 50. Samtidigt får många även sämre balans och syn.

Men var och en kan göra mycket för att själv förebygga fallolyckor. Den nationella kampanjen Balansera mera genomförs varje år under vecka 40. Socialstyrelsen samordnar kampanjen och tar fram material som finns att hämta på socialstyrelsen.se.

Kampanjen utgår från att det finns tre viktiga områden när man förebygger fallolyckor.

  • Mat – Ät näringsriktigt för att behålla din balans.
  • Motion – Träna och motionera för att få bättre balans.
  • Mediciner – Se över dina mediciner för att minska risken att falla.

Viktiga länkar för dig som arbetar med fallprevention och för de personer som du har kontakt med

Läs om fallskador, på 1177.se
Läs om hur du äter hälsosamt, på 1177.se
Läs om hur du tränar styrka, kondition och balans, på 1177.se
Läs om att ta läkemedel när du är äldre, på 1177.se
Läs om hur du gör ditt hem tryggare, på 1177.se
Broschyrer och annat informationsmaterial om hur du minskar risken att falla, finns på socialstyrelsen.se
Webbutbildningen Ett fall för teamet, finns på socialstyrelsen.se
Läs om fallprevention i Vårdhandboken, på vårdhandboken.se