Länkar till webbsidor om solvanor, solskador och hudcancer

Här finns länkar till mer information om solvanor, solskador och hudcancer.

Fakta på 1177.se

Solråd för barn (1177.se)

Solskador på huden (1177.se)
Malignt melanom – hudcancer (1177.se)
Basalcellscancer (1177.se)
Skivepitelcancer (1177.se)

Filmer på 1177.se

Film: Idag skyddar jag mig mot hudcancer (1177.se)
Film: Att skydda sig mot hudcancer (1177.se)

Övrigt

Sol och solarier (stralsakerhetsmyndigheten.se) 

Nyhet juni 2021: Sverige har snart samma nivåer av hudcancerfall som Australiten (stralsakerhetsmyndigheten.se)
Beräkna min soltid (stralsakerhetsmyndigheten.se)
Solboken (stralsakerhetsmyndigheten.se)
Sol och D-vitamin (stralsakerhetsmyndigheten.se)
Solkräm till barn (lakemedelsverket.se)
Läkemedel, soljus och solning (lakemedelsverket.se)

Cancerrevention Mellansverige (cancercentrum.se)
Miljöhälsorapport 2021 - se kapitel om solljus (folkhalsomyndigheten.se)
Europeiska kodexen mot cancer (cancer-code-europé.iarc.fr)

Webbutbildningen Solråd för barn 0-6 år (cancercentrum.se)

Läs mer här på regionvarmland.sey

Informationsmaterial om sol, solvanor, solskador och hudcancer

Frågor och svar om sol, solvanor och solskador
E-utbildningen Så påverkar solen hälsan