Lagar och styrande dokument

Lagar och krav

Gemensam handlingsplan för Värmland

Handlingsplan 2018–2021 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor i Värmland - Reviderad 2019, på Länsstyrelsens webbplats

Styrande dokument

Region Värmland har flera riktlinjer och rutiner med fokus på våld i nära relationer. Du som är medarbetare i Region Värmland hittar dessa via Region Värmlands intranät.