Till startsidan

Utbildning för samtalsledare

Behovet är stort av stöd till barn och unga i sorg är stort. För att möta behovet och höja kompetensen i länet i ämnet erbjuder Region Värmland en grundläggande kurs i att möta och hjälpa barn i sorg: ”Barn och unga i sorg och att leda stödgrupper”.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och innehåller aktuella teorier och kunskap om barns sorg, reaktioner och strategier. Undervisningen sker genom föreläsningar, semi­narier och i diskussioner under åtta fysiska undervisningsdagar. Kursen riktar sig främst till de som i sitt arbete möter barn och ungdomar och eller som har yrkesmässig erfarenhet av sorg och kriser och som vill utveckla detta arbete till att omfatta stödgrupper för barn och unga i sorg.

Kursen är kostnadsfri och efter utbildningen förväntas deltagarna att tillsammans med andra utbildade ledare planera och genomföra minst tre stödgrupper för målgruppen barn och unga i åldern 7-20 år och deras vårdnadshavare. .

Max 24 deltagare kan anmäla sig och det sker ett urval sker av de som söker.

Utbildningsdagar i Karlstad under 2023

  • 24–25 april
  • 1–2 juni
  • 23–24 augusti
  • 21–22 september

Kursinbjudan och intresseanmälan

Kursinbjudan i pdf Pdf, 172 kB.

Anmäl ditt intresse här

Annelie Norström
Utvecklingsledare Region Värmland
E-post: annelie.norstrom@regionvarmland.se

Carina Norlén

Stiftsdiakon, Svenska kyrkan
E-post: carina.norlen@svenskakyrkan.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats