Folkhälsopriset

Bilden är ett tecknat träd med löv i många olika färger. Människofigurer klättrar på grenarna.

För att uppmärksamma vikten av folkhälsoarbete, och för att premiera en organisation som bidragit till god och jämlik hälsa i Värmland, har folkhälsopriset kommit till. Det är många aktörer som på olika sätt bidrar till god och jämlik hälsa, vilket bilden symboliserar.

Region Värmland vill uppmärksamma och uppmuntra en organisation som gjort en särskild insats för att förbättra folkhälsan i Värmland. Prisutdelning av Folkhälsopriset 2024 sker under regionfullmäktige 24 april.

Folkhälsopriset 2024 har gått till Nordmarkens Proud Nerds Association

Motivering:

Nordmarkens Proud Nerds Association har breddat utbudet av meningsfulla fritidsaktiviteter för ungdomar och vuxna i Nordmarken, genom att erbjuda en fysisk mötesplats med ”nördintressen” i fokus. Traditionellt brädspel möter det moderna, digitala spelandet samt olika former av samlande och cosplay. På kort tid har föreningen etablerat sig och knutit kontakt med både skolan och samarbetsparter i lokalsamhället, vilket gynnar långsiktighet. 

Nordmarkens Proud Nerds Association tilldelas Folkhälsopriset 2024 då de främjar social samvaro och motverkar isolering och psykisk ohälsa. De inspirerar till nya sätt att mötas över generationsgränser och exemplifierar att hälsa kan skapas på olika sätt! 

Mer information finns i nyhet på regionvarmland.se.

Från och med 2022 delar Region Värmland varje år ut ett folkhälsopris till en värmländsk organisation inom idéburen sektor eller näringslivet. Pristagaren, som premieras med 100 000 kronor, ska ha gjort en insats av särskild betydelse för folkhälsan i Värmland. Insatsen ska bidra till en förstärkt, god och jämlik hälsa i den värmländska befolkningen.

Nomineringsperioden för folkhälsopriset 2024 är 13 december 2023–4 februari 2024. Priset delas ut i april 2024.

De kan nomineras

Värmländska organisationer inom idéburen sektor eller näringslivet kan nomineras. Organisationen ska ha genomfört en hälsofrämjande eller förebyggande insats som bidragit till förbättrad folkhälsa i Värmland.

En organisation kan bara erhålla priset en gång.

För att få vägledning och inspiration kan du läsa om folkhälsoarbete och dess utgångspunkter:
Hälsofrämjande och förebyggande arbete
Viktiga utgångspunkter inom folkhälsoområdet

Så nominerar du

Nomineringsperioden är slut. Du kan inte längre nominera till Folkhälsopriset 2024.

Så utses pristagaren

En beredningsgrupp behandlar inkomna nomineringar och utser fem bidrag som går vidare till politisk beredning. Beslut om vinnare fattas av kultur- och bildningsnämndens arbetsutskott.

Så premieras pristagaren

Pristagaren premieras med 100 000 kronor att använda i organisationens verksamhet. Utöver prispengar får organisationen ära och publicitet samt ett diplom med motivering.

Vinnaren kommer att presenteras som ett gott exempel och ges möjlighet att presentera sin insats vid folkhälsoevenemang.

Datum att ha koll på

Nomineringsperiod: 13 december 2023–4 februari 2024.
Mottagare av pris utses: Mars 2024
Prisceremoni: Onsdag 24 april 2024

Prisceremonin

Folkhälsopriset delas ut under regionfullmäktiges möte 24 april 2024, klockan 11. Platsen är Lilla scenen, Wermland Opera, Älvgatan 49, Karlstad.
Mer information om regionfullmäktige finns här.

Skriv ut sidan

Om du vill sprida informationen till personer som inte har tillgång till webben kan du klicka på "Skriv ut" längst ner på denna sida.

Sidan uppdaterad