Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Folkhälsoveckan / Frukostseminarier om folkhälsa

Frukostseminarier om folkhälsa

Frukostseminarier genomförs under folkhälsoveckan måndag–fredag 24–28 april. Här finns programmet.

Seminarier erbjuds måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 8:30–9:30.

Alla seminarier genomförs digitalt via Teams. Länk får du när du anmält dig.

Folkhälsoveckan och dess frukostseminarier vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med folkhälsa, vill veta mer om folkhälsoarbete eller är intresserad av Överenskommelsen Värmland.

Du kanske är medarbetare, chef eller politiker inom någon kommun eller Region Värmland. Du kan också finnas inom ett företag eller en idéburen organisation eller bara vara allmänt intresserad.

Måndag 24 april klockan 8:30–9:30

Folkhälsoarbete är viktigt – flera aktörer behövs för att lyckas

Anna Beata Brunzell, folkhälsochef hos Region Värmland och Marika Andersson, folkhälsostrateg hos Region Värmland.

Det finns många som inte vet vad folkhälsa egentligen är och innebär. Ökad förståelse för folkhälsoarbete kan leda till större möjligheter att nå målet god, jämlik och jämställd hälsa.

Var vi bor, lever och verkar påverkar vår hälsa. Det påverkar både individer och befolkningens hälsa som helhet. Anna Beata Brunzell och Marika Andersson berättar om hur vi kan göra vårt samhälle friskare och starkare.

Hur mår värmlänningarna?

Anu Molarius, epidemiolog hos Region Värmland och Fredrik Lundin, folkhälsoanalytiker hos Region Värmland.

Liv och hälsa 2022 är en stor enkätundersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa hos den vuxna befolkningen i Mellansverige samt om deras kontakter med vården. Anu Molarius och Fredrik Lundin berättar om resultaten från undersökningen i Värmland.

Tisdag 25 april klockan 8:30-9:30

Barns olika förutsättningar i livet.

Camilla Pettersson, fil. dr. inom folkhälsovetenskap, Örebro universitet.

Barn har olika förutsättningar i livet och det behöver synliggöras. Det handlar om vad vi gör varje dag i mötet med barnen. Camilla Pettersson berättar om vikten av att förstå hur det ser ut och hur vuxna aktivt kan arbeta med det.

Från kartläggning till insatser – undersökningen Elevers drogvanor i Värmland

Cecilia Nyberg, folkhälsoanalytiker hos Region Värmland, Annika Andersson, ANDT-samordnare inom social hållbarhet hos Länsstyrelsen Värmland och Mimmi Adolfsson, ANDT-samordnare i Torsby kommun.

Undersökningen Elevers drogvanor genomförs vartannat år i Värmland. Alla elever i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 erbjuds delta.

Under föreläsningen får du veta mer om Elevers drogvanor och om insatser som görs utifrån undersökningens resultat.

Onsdag 26 april klockan 9–16

Konferensen Folkhälsa – där du är arrangeras på Karlstad CCC.

Läs mer om konferensens program här.

Torsdag 27 april klockan 8:30–9:30

Hur är God och nära vård och Nya perspektiv kopplat till folkhälsa?

Linnea Granqvist, utvecklingsledare hos Region Värmland, Kristin Törnqvist, samordnare för Nära vård i Region Värmland och Anna Beata Brunzell, folkhälsochef hos Region Värmland.

Fredag 28 april klockan 8:30–9:30

Folkhälsoarbete bedrivs av många

I arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa krävs ett gemensamt ansvar där aktörer från de flesta sektorer i samhället är med och bidrar. Några organisationer i Värmland berättar om olika folkhälsosatsningar.

8:30 ICDP och gruppen Känslostarka familjer
Maria Sundholm och Eva Lethonen, Forshaga kommun

8:45 Suicidpreventivt arbete i Karlstads kommun
Hanna Beckman, Karlstads kommun

9:00 Tillsammans Karlstad
Åsa Nilsson, Tillsammans Karlstad

9:15 Vinnare av Folkhälsopriset 2023

Moderator

Moderatorer för folkhälsoveckan är Marika Andersson. och Annika Ode.

Vi tar inte ut någon deltagaravgift för frukostseminarierna men du behöver anmäla dig för att få länk till seminarierna. Du kan anmäla dig fram till och med dagen innan det seminarium som du vill delta i.

Anmäl dig här.

Arrangör för seminarierna är Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats