Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Folkhälsa / Folkhälsoveckan / Program för folkhälsoveckans seminarier

Program för folkhälsoveckans seminarier

Digitala frukostseminarier genomförs under folkhälsoveckan måndag–fredag 4–8 april. Här finns programmet.

Måndag 4 april

Moderator: Marika Andersson, folkhälsostrateg inom Region Värmland

Klockan 8:30–9:00
Folkhälsoarbete är viktigt – varför det och hur kan vi jobba?

Ett träffsäkert folkhälsoarbete kan spela stor roll och ge värdefulla effekter både för människor och för samhället i stort. Utmaningar kan till exempel finnas i att orsakerna till hur hälsan eller ohälsan utvecklas är komplexa. Dessutom tar det ofta lång tid att se effekter även om arbetet utförs på ett klokt och adekvat sätt.

Åsa Ranung, folkhälsostrateg inom Region Värmland

Klockan 9:00–9:30
Folkhälsostatistik – vad har vi och vad kan vi ha den till?

Region Värmlands folkhälsoanalytiker kartlägger, sammanställer och analyserar den värmländska befolkningens hälsoutveckling och sambanden mellan hälsa och dess bestämningsfaktorer. Vi berättar kort om aktuella undersökningar och hur aktörer i Värmland kan använda den statistik som finns.
Hanna Weimann, folkhälsoanalytiker inom Region Värmland

Tisdag 5 april

Moderator: Åsa Ranung, folkhälsostrateg inom Region Värmland

Klockan 8:30–9:30
Folkhälsoarbetets stora utmaning

Strävan efter jämlik hälsa

Åsa Ranung, folkhälsostrateg inom Region Värmland
Elisabeth Kihlström, ordförande i Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd som hanterar folkhälsofrågor

Social ojämlikhet i hälsa

Vad ligger bakom de skillnader i hälsa som finns mellan grupper i befolkningen?
Fredrik Granström, medicine doktor och forskare, Linköpings universitet.

Onsdag 6 april
Psykisk hälsa i Värmland

Moderator: Lina Helgerud, folkhälsostrateg inom Region Värmland

Klockan 8:30–9:00
Samverkan för suicidprevention i Värmland

Sedan flera år tillbaka finns en samverkan för att minska antalet självmord i Värmland. Regionala nätverket för suicidprevention i Värmland har tagit fram Länsgemensam plan för suicidprevention i Värmland och det sker just nu mycket utveckling inom området.
Karen O´quin, regional samordnare för suicidprevention i Värmland

Klockan 9:00–9:30
Psykisk ohälsa påverkar på många sätt

Presentation av länets gemensamma utvecklingsarbete för att minska stigma inom psykisk ohälsa och suicid.
Sophia Alm, regional koordinator psykisk hälsa
Annika Ode, folkhälsostrateg inom Region Värmland

Torsdag 7 april

Moderator: Anna Beata Brunzell, folkhälsochef inom Region Värmland

Klockan 8:30–9:00
Satsningar inom HBTQ-området

Region Värmland har utvecklat en processutbildning för hbtq-diplomering. Det finns också en särskild samordning av transvård, för personer med frågor kopplade till könsidentitet och könsdysfori.

Ingrid Kihlsten, folkhälsostrateg inom Region Värmland

Klockan 9:00–9:30
Jämlik barnhälsa

Övervikt och fetma bland barn och unga i Värmland bidrar till en ojämlik barnhälsa. Jämlik barnhälsa är en långsiktig samverkan mellan kommunerna Filipstad, Storfors och Säffle tillsammans med Region Värmland. Arbetet i Jämlik barnhälsa vill bidra till en god och jämlik hälsa hos alla barn och unga i Värmland. Detta ska också på sikt ska leda till minskad övervikt och fetma i länet.

Jannette Grahn Vera, folkhälsostrateg inom Region Värmland
Elin Bergström, hälsokonsulent Friskvården i Värmland

Fredag 8 april

Moderator: Jannette Grahn Vera, folkhälsostrateg inom Region Värmland

Klockan 8:30–9:30
Folkhälsoarbete bedrivs av många

I arbetet för en god, jämlik och jämställd hälsa krävs ett gemensamt ansvar där aktörer från de flesta sektorer i samhället är med och bidrar. Några organisationer i Värmland berättar om olika folkhälsosatsningar.

  • Munkfors kommun
  • Länsstyrelsen Värmland
  • Studieförbundet Vuxenskolan Värmland
  • Karlstad dansförening

Anmäl dig här

Du kan anmäla dig till frukostseminarierna till och med dagen innan seminariet som du vill delta i.

Anmäl dig här.

Mer information

Mer information om folkhälsoveckan finns här.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats