Till startsidan

Jämlik barnhälsa

Arbetet Jämlik barnhälsa handlar om samverkan för att minska övervikt och fetma (obesitas). Detta gör vi genom att lyfta blicken från individen till samhället och synliggöra hur samhället kan påverka individens förutsättning och val. Målet är ökad jämlikhet i hälsa hos barn. Deltar i arbetet gör kommunerna Filipstad, Storfors och Säffle, Friskvården i Värmland samt Region Värmland.

Det finns redan idag arbetssätt, metoder och verktyg för att till exempel hjälpa familjer att förbättra sina levnadsvanor. Men statistik och studier visar inte tillräckligt bra resultat. Därför behövs ett arbete som kan synliggöra grundorsaker till övervikt och fetma och skapa hållbara sätt att möta denna stora folkhälsoutmaning.

För att nå målet minskad övervikt och fetma och mer jämlik hälsa för barn och unga i Värmland arbetar Jämlik barnhälsa med att:

  • Öka barn och ungas delaktighet genom att testa olika metoder och låta deras röst bli hörd.
  • Skapa samsyn kring komplexiteten med övervikt och fetma.
  • Lyfta betydelsen av trygga och goda uppväxtvillkor för en mer jämlik barnhälsa.
  • Belysa vikten av att skapa främjande livsmiljöer för barn och unga för att underlätta utvecklingen av sunda levnadsvanor.
  • Skapa ett hållbart och demokratiskt sätt att samla, analysera och använda data om barn och deras hälsa.

Arbetet ska leda till nya insikter, förståelse och på längre sikt även insatser som kan påverka barns livsvillkor och förutsättningar i samhället.

Samverkan

För att nå målet krävs en bred samverkan mellan flera aktörer och stor samhällsinvolvering och -engagemang. De tre kommunerna har arbetat tillsammans tidigare i förstudien Barnhälsa (2017–2018). Man såg då behov av ytterligare samverkan med varandra och andra delar av samhället, som till exempel föreningsliv och vårdnadshavare.

Jämlik barnhälsa är ett långsiktigt folkhälso- och utvecklingsarbete där vi avser att samverka med flera olika grupper i samhället.

Arbeten i kommunerna

Genom samverkansarbetet kan kommuner skapa lokalanpassade insater för att verka för jämlik barnhälsa.

Olika arbeten har startats i de tre kommunerna – efter behovsanalys. Arbeten rör flera olika förvaltningar och verksamheter, inte bara de som arbetar direkt med barn. Föreningar, hälso- och sjukvård och inte minst invånarna är viktiga aktörer.  

Organisation

I Jämlik barnhälsa finns en styrgrupp och en samordningsgrupp.

I båda grupperna finns representanter för de tre kommunerna, Friskvården i Värmland och Region Värmland.

Kontaktinformation

Vill du veta mer om Jämlik barnhälsa och vårt samverkansarbete kan du kontakta:

Region Värmland

Jannette Grahn Vera: jannette.veragajardo@regionvarmland.se
Marika Andersson: marika.andersson@regionvarmland.se
Carl Hast: carl.hast@regionvarmland.se

Säffle kommun

Fredrik Eriksson: fredrik.eriksson@saffle.se

Filipstads kommun

Johanna Höjd: johanna.hojd@filipstad.se

Storfors kommun

Kristina Karlsson: kristina.karlsson@storfors.se
Anne-Louise Izindre: ann-louise.izindre@storfors.se  

Friskvården i Värmland

Elin Bergström: elin.bergstrom@ihvarmland.se
Malin Sjöman: malin.sjoman@saffle.se
Daniel Rimfjäll: daniel.rimfjall@filipstad.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen