Till startsidan

Program för Fokusvecka Övervikt, fetma och jämlik barnhälsa

Här finns programmet för Jämlik barnhälsas fokusvecka som genomförs 29 november–3 december 2021. Programmet uppdateras inom kort.

Programmet är inte helt klart – uppdateras inom kort.

Måndag 29 november 7.30–8.30:
Samverkansarbetet Jämlik barnhälsa

Vi får en inblick i det pågående utvecklingsarbete som Filipstads kommun, Storfors kommun, Säffle kommun och Region Värmland gemensamt har inom området barn och ungas övervikt. Vi har tagit oss an en komplex samhällsutmaning genom en långsiktig samverkan för att förstå och för att kunna påverka förutsättningarna för en jämlik barnhälsa.

Panelsamtal:
Representanter i samordningsgruppen för ”Jämlik barnhälsa”

Tisdag 30 november 7.30–8.30:
Beslut som främjar utvecklingen av en jämlik barnhälsa

Beslut som stödjer ett långsiktigt och väl samordnat folkhälsoarbete är viktiga för en jämlik barnhälsa. Arbetet med att främja en jämlik barnhälsa behöver inkludera hela samhället.

Medverkande:
Fredrik Eriksson, fritidskonsulent Säffle kommun.
Jannette Grahn Vera, folkhälsostrateg Region Värmland.
Peter Bergsten, professor i med. Cellbiolog vid Uppsala universitet och huvudprojektledare för Prevention barnfetma, ett nationellt projekt för att förebygga övervikt och fetma bland barn.

Peter föreläser om "Prevention barnfetma – alla behöver vara med".

Onsdag 1 december 7.30–8.30:
Foodscape och våra barn och ungas livsmiljöer

Vad är en foodscape/matlandskap? Hur ser vårdnadshavarnas livsmiljöer ut? Vad anser barn och unga själva är deras viktigaste livsmiljöer utanför skoltiden? Och hur ser deras matlandskap ut?
Hur kan vi bidra till att skapa hälsofrämjande livsmiljöer?

Föreläsare:
Gerd Almquist-Tangen, barn- och distriktssjuksköterska, med.dr, sakkunnig inom barns hälsa, nutrition och tillväxt. Ingår i forskargruppen i Tillväxtprojekten i Halland.

Gerd föreläser om: Små barn; deras livsmiljö och påverkan på matvanor

Medverkande:
Fredrik Eriksson, fritidskonsulent Säffle kommun
Elin Bergström, hälsokonsulent Friskvården i Värmland Säffle
Jannette Grahn Vera, folkhälsostrateg Region Värmland

Torsdag 2 december 7.30–8.30:
Vad formar våra beteenden och våra val egentligen?

Tillgången till internet, datorer och mobiltelefoner påverkar förmodligen vårt beteende. Har influensers någon påverkan på mina val och i så fall, varför? Vi vill berätta om det vi är nyfikna på, som vi har sett och funderar på hur det kan påverka och gärna ha en liten dialog med er som deltar.

Föreläsare ej klart.

Fredag 3 december 7.30–8.30:
Kan vi tillsammans skapa nya typer av kunskapsunderlag genom arbete i tvärfunktionella team?

Som en del i den fortsatta processen ska vi testa konceptet regional datasprint. Varför det, och hur ska det gå till?

Vi vill berätta om konceptet regional datasprint – varför vi gör det, hur det går till och om de frågeställningar som teamen kommer arbeta med.

Medverkande:
Petter Falk, adjunkt och forskningskoordinator vid CTF - Centrum för tjänsteforskning, Karlstads Universitet.
Sandra Jansson, data scientist, Qbim i Karlstad (Quality Business Intelligence Mobile).
André Szelés, tjänstedesigner, Region Värmland

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats