Till startsidan

Konferens i Karlstad 29 november 2022: Ojämlikhet, barnhälsa och samhällsansvar – orsaken till övervikt ligger inte bara hos barnet och vårdnadshavarna

Det är viktigt att förebygga övervikt hos barn. Men varför gör barn och vårdnadshavare val som bidrar till övervikt och fetma (obesitas)? Under konferensen berättar föreläsarna om vad forskningen säger idag.

I Sverige år 2020 hade 29 procent av pojkarna och 18 procent av flickorna i åldern 2–16 år övervikt eller fetma.

Många vuxna hade fetma redan som barn och just den gruppen har större risk än andra att dö i förtid. Därför är det viktigt att förebygga att barn får övervikt och fetma.

Men vad är det som gör att barn och vårdnadhavare gör val som bidrar till övervikt och fetma? Konferensens föreläsare förklarar vilka faktorer som ligger utanför individens egna beslut eller val och hur olika faktorer påverkar mat- och rörelsevanor.

Förhoppningen är att konferensen ska leda till kunskap om hur samhället kan påverka individens val, för ökad jämlikhet i hälsa hos barn.

Målgrupp

Vi välkomnar politiker, andra beslutsfattare samt personer som på olika sätt arbetar med barn och vårdnadshavare.

Tid

29 november 2022, klockan 9–12, med fika från 8:30.

Plats

Värmlands Museum, Västra Torggatan 31, Karlstad.
Lokal: Hörsalen.

Övervikt och fetma ur ett samhällsperspektiv

Erik Hemmingsson, docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm, författare till Kriget mot Kroppen, 2022 samt Slutbantat, 2018.
Erik lyfter blicken från individen till samhället och till det förutsättningar som finns för att göra hälsosammare val.

Ojämlikhet i hälsa under uppväxten – mat, fattigdom och hälsa i Sverige

Eva Mörk, professor vid nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.
Eva föreläser om sambandet mellan familjens ekonomiska situation och barns hälsa

Så skapar Fritidsbanken förutsättningar för en god och jämlik hälsa

David Mathiasson, verksamhetschef Fritidsbanken Sverige.
David förklarar hur Fritidsbanken ger samhälleliga förutsättningar för en god hälsa.

Johan Högman, filosofie doktor i idrottsvetenskap på Karlstads universitet.
Johan berättar om en studie från Centrum för idrottsforskning. Studien handlar om användarnas upplevelse av att låna hos Fritidsbanken.

Avgift

Ingen deltagaravgift. Vi bjuder på dryck och smörgås

Anmälan

Sista anmälningsdag 27 oktober 2022.

Arrangör

Konferensen arrangeras av "Länsnätverket för att främja bra matvanor och fysisk aktivitet bland barn och unga i Värmland" tillsammans med "Samverkan Jämlik barnhälsa".

Mer information

Mer information om jämlik barnhälsa och övervikt hos barn finns på regionvarmland.se/jamlikbarnhalsa.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?