Till startsidan

Konferens i Karlstad 2 juni 2017: Självmord går att förhindra

Närmare 200 personer deltog i konferensen Självmord går att förhindra. Här hittar du bilder som visades under dagen.

Program för konferensen Pdf, 175 kB.

Bildspel

Nationell samordning för att minska suicid Pdf, 2 MB.
Jenny Telander, utredare, Folkhälsomyndigheten.

Uppdrag psykisk ohälsa Pdf, 1 MB.
Ing-Marie Wieselgren, projektchef, Uppdrag psykisk hälsa, Sveriges Kommuner och landsting (SKL).

Samverkan kring suicidprevention i Uppsala-Örebro hälso- och sjukvårdsregion Pdf, 810 kB.
Birgitta Huuva Johansson, Region Örebro län, regional samordnare för suicidprevention i Örebro län.

Aktuellt forskningsläge gällande suicidprevention Pdf, 501 kB.
Tabita Sellin-Jonsson, region Örebro län.

Åtgärder mot personpåkörningar inom järnvägstrafik Pdf, 2 MB.
Helena Rådbo, filosofie doktor, Sakkunnig enhet Trafiksäkerhet, Trafikverket .

Resultat från retrospektiv journalgranskning på patienter som suiciderat Pdf, 2 MB.
Charlotta Brunner, chefläkare, psykiatriförvaltningen, Landstinget i Kalmar län.
Ulrika Andersson, specialistsjuksköterska, patientsäkerhetsamordnare, Vuxenpsykiatri Söder, Landstinget i Kalmar län.

Från europeisk forskning till svensk implementering och utvärdering: Youth Aware of Mental health (YAM) Pdf, 2 MB.
Carin Bokedal, projektledare för YAM, Stockholms läns landsting.
Eva Lundin, samordnare för YAM, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid SLSO.

Presentation av Värmlands plan för suicidprevention Pdf, 339 kB.
Karin Haster, nationell samordnare för suicidprevention i Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats